zaterdag 20 juni 2015

MARIA, MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

MARIA, Moeder van Altijddurende Bijstand: (27 juni)

Maria onze Altijddurende Bijstand

Maria’s ongeëvenaarde macht maakt Haar tot de aangewezen Helpster in al uw noden. Zij staat al Haar kinderen (dus alle mensenzielen) heel hun leven lang bij, doch Haar bijstand wordt pas vruchtbaar in de mate waarin deze werkelijk wordt verlangd en aanvaard. Bijstand wordt niet opgedrongen, hij wordt pas gegeven indien u daar om vraagt. Daarom geniet vooral de totale toegewijde van Maria het volle effect van Haar altijddurende bijstand: voor hen die Haar volkomen toegewijd zijn en hun toewijding in alle aspecten van het dagelijks leven werkelijk beleven, is Maria zonder onderbreking de grote Hulp op hun levensweg. Van echte toewijding is pas sprake wanneer u Maria bij elk detail van uw leven betrekt. Maria’s macht als Moeder van altijddurende bijstand berust op Haar vermogen om alle mensen die Haar hulp inroepen, tegelijkertijd bij te staan, en dit te doen op een onovertrefbare wijze. Zij is ook de enige die volkomen en onbeperkt toegang heeft tot de verborgen diepten van alle zielen. Precies om deze reden is Zij de enige die u in alle aspecten van uw leven (ook uw innerlijk leven) kan leiden en helpen. Er is geen enkel terrein van uw leven waarop Maria niet de volmaakte hulp zou kunnen bieden, want alle macht en wijsheid zijn Haar in handen gegeven. Zij kan alles, Zij weet alles, en Zij is tot alles bereid, indien het in overeenstemming is met Gods Plan.

BRON: onderrichtingen van het Maria Domina Animarum apostolaat: (zie onderrichtingen: boeken: de tempel van Maria.)

"MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND"
GEBED:

Moeder van altijddurende bijstand
Maria, ik kniel met een groot
en kinderlijk vertrouwen
voor uw beeltenis neer
Nog nooit heeft iemand tevergeefs
tot u zijn toevlucht genomen.
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon
u als mijn moeder gegeven
en hebt gij mij als uw kind aangenomen.
Laat mij niet ongetroost van u heengaan.
Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder, zie dan vol goedheid
en medelijden op mij neer
en verkrijg voor mij
van uw goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik u nu met alle aandrang smeek.
Ik beloof u dankbaarheid en liefde
alle dagen van mijn leven,
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel,
gij kunt mij helpen,
gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen,
O machtige, o goede, o getrouwe Moeder Maria.
Amen.

Feest O.L.V. van Altijddurende bijstand, 27 juni,zie ook:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten