vrijdag 10 februari 2017

DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS TE LOURDES


 VERSCHIJNING VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
TE LOURDES

11 februari 

 

Vandaag gedenken wij de Hemelse Moeder, zoals deze Zich te Lourdes bekend maakte als de Onbevlekte Ontvangenis.
Wanneer Maria aan een ziel verschijnt, gebeurt dit niet tot vermaak van de betrokken ziel, noch om deze een plezier te doen, doch uitsluitend om via deze ziel alle zielen iets over Gods Wil mede te delen, en eventueel een brug te ontsluiten, via dewelke God nieuwe kennis respectievelijk nieuwe inzichten naar de zielen toe wil brengen. Daar God elke ziel in de wereld stuurt met de bedoeling, haar persoonlijke bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van Zijn Plannen, vormt een verschijning van de Moeder Gods derhalve meteen een uitnodiging aan elke ziel om gevolg te geven aan datgene wat bij de verschijning wordt medegedeeld, respectievelijk aan datgene waarom wordt verzocht.
De belangrijkste uitnodiging van de Moeder Gods te Lourdes betrof het gebed. Gebed is méér dan “spreken tot God”, het is verbinding met Gods Hart in de beide richtingen. Daarom moet de oproep van Lourdes worden beschouwd als een aansporing tot vergeestelijking, tot leven met God als middelpunt van alle belangen en van alle belangstelling.
Wanneer Maria Zich in deze grot, symbool voor eenvoud en schemering, bovendien identificeert als “de Onbevlekte Ontvangenis”, weten wij meteen dat Zij deze aansporing tot ons richt vanuit een Hart dat vlekkeloos is, niet negatief door de zonde beïnvloed noch misvormd, een Hart dat klopt in volmaakte harmonie met het ritme van Gods Hart, en dat derhalve Gods Werken en Plannen ermee gediend zijn wanneer wij aan deze aansporing gevolg geven: Gebed, communicatie met God, een leven dat de ziel vrijwillig om Gods belangen heen opbouwt... Als de Onbevlekte Ontvangenis staat de Moeder Gods immers bij uitstek symbool voor de heiligheid, symbool voor de ziel zoals God deze oorspronkelijk had bedoeld: de ziel in volmaakte harmonie met Gods Wil en Wet, en daardoor als volmaakte spiegel van Zijn Hart; de paradijselijke ziel alvorens deze tot grot werd. Laten wij ons daarbij herinneren dat de Meesteres van alle zielen ooit Haar opdracht beschreef als de bestreving om de zielen terug te brengen tot de staat van heiligheid vóór de zondeval.
Dit alles vandaag even goed in overweging te nemen, kan ons een stap dichter bij een beter begrip van de ware zin van ons werelds bestaan brengen.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat:
(Zie onderrichtingen: sluier van goud)

"Onderschat nooit de KRACHT VAN HET GEBED."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten