vrijdag 3 februari 2017

HET TOEWIJDEN VAN LIJDEN

HET TOEGEWIJD LIJDEN:
 
“Aan Mij toegewijd lijden brengt het Verlossingswerk van Jezus in de ziel volledig tot bloei.”
Maria onderricht:

"Ik wil een woord van bemoediging spreken tot alle zielen die lijden in het lichaam. Lichamelijk lijden kan men vergelijken met een vuur. Zolang de ziel het wereldse, het stoffelijke, tot middelpunt van haar beleving laat maken, ervaart zij het vuur van het lichamelijk lijden als een kwellende kracht, een invloed die afremt en onvruchtbaar maakt. Het is een vuur dat onzuiver brandt en veel rookontwikkeling geeft, waardoor de ziel langzaam lijkt te stikken, haar blik op het Hemels Licht versluierd wordt, en zich om haar heen een wolk vormt die spoedig het Licht en de warmte van de zon der Goddelijke Liefde voor haar ontoegankelijk lijkt te maken. Ik roep elke lijdende ziel er met klem toe op, dat zij haar lijden intens en in de diepste overgave aan Mij zou toewijden, elke dag opnieuw. Ik ben de Meesteres van alle zielen en de Middelares van alle Genaden. Ik kan elk lijden dat Mij in handen wordt gelegd, omzetten in Vuur van Hemelse Liefde, een Vuur met een volmaakt zuivere verbranding. Het Vuur van de Hemelse Liefde is een Vuur dat zonden, tekortkomingen, overtredingen, en alle uitwerkingen van dit alles in het eigen zielenleven en bij uitbreiding in de hele Schepping, geleidelijk verbrandt, zodat de ziel stap voor stap gelouterd en geheiligd wordt, en wel in de mate waarin zij zich voor dit Hemels Vuur openstelt door zich totaal aan Mij toe te wijden.
Aan Mij toegewijd lijden brengt het Verlossingswerk van Jezus in de ziel volledig tot bloei, zodat in de ziel alle duisternis geleidelijk vervangen wordt door Licht, en de ziel zelfs in het lijden dat aan Mij wordt toegewijd, de Ware Vrede en het Ware Geluk vindt. Lichamelijk lijden dat aan Mij wordt toegewijd, is een onschatbare zegen, die stromen van Heil ontsluit voor de hele Schepping, en de lijdende ziel zelf naar de Bron van het Ware Leven, het Goddelijk Leven, voert: het Hart van God.
Lijdende zielen, leg jullie lichaamskapitaal in Mijn handen, laat Mij daadwerkelijk de Meesteres van jullie hele wezen zijn, opdat Ik de oneindige macht van de Goddelijke Liefde in jullie tot ontplooiing kan brengen. Laat Mij ten volle over jullie lijden beschikken, zodat Ik het kan toevoegen aan de schatkist van het Lijden van Christus. Zodra Ik jullie lijden kan bewerken en verrijken met de macht die God Mij heeft geschonken, zal het  jullie vrijkopen uit de geestelijke kwellingen die jullie meeslepen uit jullie verleden, en van alles wat jullie nog dagelijks beklemt. Totale toewijding aan Mij is de gouden sleutel van de kerker waarin de ziel zichzelf opsluit door elke toegeving aan de invloeden van werelds denken. Jezus heeft geleden om elke kerker te ontsluiten. Ik ben jullie gegeven om jullie uit de kerker weg te leiden naar het Licht van de totale vrijheid. Bedenk echter, dat de kerker slechts van binnen uit geopend kan worden: De ziel moet zelf de sleutel omdraaien, door haar oprechte en volhardende wil om werkelijk van Mij te zijn".
"Ik ben de opgaande ochtendzon, het groot Teken van de ware hoop. Zielen, geef Mij al jullie ballast: alles wat jullie in ziel, hart en geest belast en vervult met negatieve, ondermijnende elementen, die het Ware Leven en de stroom van Gods Liefde in jullie belemmert. Geef Mij al jullie negatieve herinneringen, jullie negatieve gedachten en gevoelens, de verwondingen van jullie hart en alle zorgen en kwellingen. De ruimte die ontstaat wanneer jullie zich van dit alles ontdoen, zal Ik opvullen met Hemels Licht van hoop en bemoediging dat ware genezing brengt in de kern van jullie zielen.
Ik ben Maria, het wedergeboren Aards Paradijs dat door de zonde verloren was doch in Mij in de volheid van het Goddelijk Leven volmaakt is hersteld tot Teken voor de zielen die kiezen voor de weg van Christus. Ik ben jullie gegeven om ook in jullie zielen het Paradijs opnieuw tot bloei te brengen. Wees van Mij, één en onverdeeld".
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: januari 2009)


 In het lijden dat aan Mij wordt toegewijd vindt de ziel de Ware Vrede en het Ware Geluk.”

1 opmerking:

  1. Wat een grote genade (indien wij willen) kunnen ontvangen dank u Maria lief .

    BeantwoordenVerwijderen