zaterdag 1 april 2017

LEREN ZIEN MET DE OGEN VAN DE ZIEL

LEREN ZIEN MET DE OGEN VAN DE ZIEL:


“Leer die andere ogen te gebruiken: de ogen van de ziel.”Overweging:

Gods Schepping is vol schoonheden. De meeste daarvan mogen wij nu nog niet zien. Van deze welke wij wel mogen zien, zien wij niettemin sommige toch niet, omdat onze ogen zich te veel hebben gewend aan al het wereldse, en het ware Licht (Gods werken) achter vele dingen niet merken. De ziel die vastberaden is om de vele schoonheden te vinden, wordt er door de Meesteres van alle zielen toe geleid, die “andere” ogen te leren gebruiken: de ogen van de ziel. Wanneer men op een regenachtige dag doorheen een mooi landschap wandelt, lijkt het vaak alsof de bloemen en de struiken met een grauwe nevel doorweven zijn, zodat de kleuren en vormen niet allemaal tot hun recht komen. Op een zonnige dag daarentegen, stralen alle  kleuren de wandelaar helder tegemoet. Dit verschil zou men in zeker opzicht eveneens kunnen toepassen op het verschil tussen het kijken met de ogen van het lichaam en het kijken met de “ogen van de ziel.”
(Bron overweging: uit de antwoordbrieven Maria Domina Animarum Apostolaat)


 GEBED TOT MARIA, TUIN VAN HEMELSE VERRUKKING:


Lieve Moeder Maria, tuin van de Heilige Geest waarin Gods Zaad voor de wereld tot bloei werd gebracht,
In u zoekt mijn lijdende ziel de Bron die haar zal reinigen van het stof der aarde.
O tuin van duizend vreugden, wie uw geuren in zich opneemt, wordt bekleed met de bloemen der Gelukzaligheid.
O tuin van Hemelse beloften, wie om uw pracht aan de wereld verzaakt, wordt verzadigd met de vruchten van Eeuwig Leven.
O tuin van Goddelijke vruchtbaarheid, wie in uw heilige grond zijn ziel begraaft, wordt erfgenaam van het land van de altijddurende Lente.
O Tuin van Hemelse verrukking, was mij aan de Bron van uw volmaaktheden, voed mij met de vruchten van uw deugden, bekoor mijn hart en ziel met de eindeloze geuren van uw heiligheid, want in u is het Paradijs van de Vader tot voltooiing gekomen, in u is de Vrucht van Zijn Zoon voor de wereld tot rijping gekomen, en over u is de dauw van de Heilige Geest gelegd als een zegel dat uw Grond voor eeuwig onaantastbaar heeft gemaakt voor het dreigend deken der nacht.
Bron gebed: (gebed n°557 Maria Domina Animarum Apostolaat)
“O Maria, tuin van Goddelijke vruchtbaarheid, wie in uw heilige grond zijn ziel begraaft, wordt erfgenaam van het land van de altijddurende lente.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten