zaterdag 22 juli 2017

GELOOF EEN ZAAK VAN HET HART

GELOOF EEN ZAAK VAN HET HART!

  


Jezus was in zijn tijd heel erg vertoornd op  gelovige joden (de Farizeeërs) die dachten dat geloven bestond uit het navolgen van een reeks wetten en regeltjes. Dergelijke houding vinden we de dag van vandaag nog steeds bij een bepaalde klasse van gelovigen, die hun geloof pratikeren in het volbrengen van een aantal uiterlijkheden vooral gebaseerd op een aantal wetten en regeltjes. Dat het geloof een zaak van het hart is, gaat men dikwijls aan voorbij! Laten we niet vergeten dat Jezus tegen dergelijke
geloofsbeleving onverschrokken tekeer kon gaan, hij verweet deze mensen dat ze schijnheiligaards waren, witgekalkte graven, blinde leiders, slangengebroed! (zie Matteus 24)  Harde verwijten omwille van hun geloofshouding… Laat ons  eerst maar beginnen met de juiste gesteldheid van het hart! Want daar is het Jezus vooral om te doen. Dat onze innerlijke tempel een afspiegeling is van God! Jezus was een volmaakte afspiegeling van God (“Wie mij ziet, ziet de Vader.”)
Laten we ons bekleden met de nieuwe mens. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 12:2:” "Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”

Laten we ook in ons geloof een nieuwe gezindheid aannemen, de gezindheid van de eerste christenen, die één van geest en één van hart waren en uitblonken in het navolgen van de zuivere leer die Jezus Christus ons leerde in het evangelie. In de jonge kerk was er nog geen sprake van “strekkingen.” Strekkingen zijn het werk van mensenhanden, en zullen bijgevolg ook geen stand houden (lees Handelingen 5; werken van mensenhanden kunnen geen stand houden, enkel maar het werk van God blijft bestaan!)
 Enkel een terugkeer naar de gesteldheid van de jonge kerk (eerste christenen) bied toekomst!
Laten we waarachtige christenen zijn/worden die werkelijk leven volgens het evangelie. Jezus waarschuwde ons:”Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij! Ze aanbidden Mij op een zinloze manier. Want wat ze aan de mensen leren, zijn niet mijn wetten, maar wetten die door mensen zijn bedacht.
(Matteus 15:8-9)

“De Farizeeërs op wie Jezus fel vertoornd was omwille van hun schijnheilige geloofshouding!”Geen opmerkingen:

Een reactie posten