woensdag 26 juli 2017

HERBRONNING EN GEESTELIJKE VERNIEUWING

 HERBRONNING EN GEESTELIJKE VERNIEUWING VAN UW CHRISTELIJKE GELOOF:
  

In het kader van  de 

heroriëntering van ons geloof, als beeld naar de eerste christenen, geef ik u graag enkele tips mee als leidraad (het heeft mij persoonlijk alvast de laatste tientallen jaren tot een verdieping van mijn geloof gebracht):

1)  Dagelijks intens gebed; in La Salette vraagt Maria ons om dagelijks s’morgens en s’avonds 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet te bidden. Dit is slechts een strikt minimum, maar is zeker van belang om het contact met de hemel dagelijks in stand te houden. Maria vraagt aan degenen die meer tijd hebben om méér te doen. Hierbij kan ik u aanraden om dagelijks de Rozenkrans te bidden  (en te bemediteren) Een gedachte bij het Rozenkransgebed:
   “De rozenkrans, een contemplatief gebed:
Juist omdat de rozenkrans begint met Maria's eigen ervaring, is het een uitstekend contemplatief gebed. Zonder zijn contemplatieve dimensie zou het gebed zijn betekenis verliezen, zoals paus Paulus VI onderstreepte: "Indien de beschouwing ontbreekt, lijkt de rozenkrans op een lichaam zonder ziel en bestaat het gevaar, dat het bidden uitloopt op herhaling van formules waaraan geest en verstand niet te pas komen en in strijd is met de vermaning van Jezus Christus, die gezegd heeft: "Als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden" (Mt. 6:7) 
Want van nature eist de rozenkrans, dat hij door rustig bidden en in als het ware nadenkende langzaamheid voortkabbelt, waardoor de bidder zich gemakkelijker op de overweging toelegt van de mysteries van het leven van Christus, zoals zij door het hart van haar worden gezien die van allen het naast was aan de Heer, opdat de onnaspeurlijke rijkdommen van deze mysteries worden ontsloten." 
Het is goed bij dit diepe inzicht van Paulus VI stil te staan om bepaalde aspecten van het rozenkransgebed, die aantonen dat het gebed werkelijk een vorm van christocentrische contemplatie is, duidelijk te laten uitkomen.
Creëer in uw huis waar u woont een afzonderlijke stille plaats waar u kunt bidden en tot rust komen (een soort van eigen huiskapel.)
“Mooi voorbeeld van een stemmige huiskapel.”2)Trek u regelmatig terug in de STILTE, om lezing van de H.Schrift  en meditatie ervan. Zo maakt u het woord van God eigen, en kan het tot leven komen in uw ziel. Lees eens een gans evangelie van begin tot einde, zo leert u Jezus beter kennen… U hoeft zeker geen dure seminaries te volgen om kennis van het woord van God op te doen. Een verblijf in de stilte gedurende enkele dagen, schriftlezing in combinatie met intens gebed, brengen u tot totale vernieuwing van uw geloof! Maak eventueel gebruik van een meerdaags verblijf in een klooster of abdij; dit om het wereldse achter u te laten, zo is het eenvoudiger om de wereldse beslommeringen van u af te zetten, en kunt u al uw aandacht richten op de vereniging met Jezus/Maria. Onthoud altijd dat het wereldse er op uit is, het licht van het geloof in ons te doven!
 
“Trek uzelf even terug in de STILTE om tot herbronning te komen.”

3)Probeer regelmatig de H.Eucharistie bij te wonen, zodat u zich kunt voeden met het lichaam van Christus (de H.Communie), zo blijft u nauw verbonden met Jezus en Hij zal u op zijn beurt geestelijk versterken!

4) Bid dagelijks op voorspraak van Maria (= de bruid van de H.Geest) om de H.Geest, opdat hij u zou bekleden met Zijn gaven, om inzicht wijsheid en inspiratie, ook om moed kracht sterkte, volharding en standvastigheid in uw geloof. Deze gaven zullen u zeker niet onthouden worden. Het is God zeer aangenaam als men om dergelijke vruchten voor uw geloof bid (het is zeker in overeenstemming met Zijn wil!)

5) Leef verenigd met Maria (eventueel in toewijding aan Maria, als u zich hiertoe geroepen voelt…) Het is de H.Grignion de Monfort die ons zegt dat,  één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: Maria. Maria, is trouwens DE KORTSTE, ZEKERSTE EN VEILIGSTE WEG OM TOT CHRISTUS TE KOMEN. (H.Grignion de Montfort.)

"Laat in uzelf een geestelijke vernieuwing tot stand komen. Verdiep uw geloof!"
Geen opmerkingen:

Een reactie posten