dinsdag 24 oktober 2017

EEN LEVEN IN EN MET MARIA


EEN LEVEN IN EN MET MARIA:
 
“We geven nooit meer eer aan Jezus door Maria te eren! We gaan enkel naar Maria omdat Zij de WEG is die ons naar het doel leid: Jezus Haar Zoon.”
(H.Grignion de Montfort.)


Een leven in en met Maria betekent een wedergeboorte, een opstanding uit het graf van de wereldse verlangens en gehechtheden voor een bloei zoals de ziel zich deze doorgaans nooit had kunnen voorstellen. De lentebloesems in de ziel zijn de deugden, die uit de winterslaap van het werelds leven tot nieuw leven worden gewekt en die geleidelijk aan uit het sap van de Hemelse bezieling van Maria’s innige tegenwoordigheid de vruchten van een zomer in de ziel bereiden. Wonderbare ruil: God schenkt de ziel Maria, die deze ziel voedt met de melk van totaal nieuwe inzichten en wijzen van beschouwen, en de ziel... bloeit en rijpt, ter ere van God en ten dienste van Zijn Heilsplan. Doordat de ziel die zich vrijwillig aan Maria’s leiding onderwerpt, tot een levende lente wordt omgevormd, eert zij ten diepste het ware Wezen van God, die de Bron van het Leven en van de bloeikracht IS.

Maria als ware meesteres van de ziel en van het hele zielsleven, betekent ware navolging van Christus en een leven naar het beeld van God. De heerschappij van Maria in de ziel betekent de grondvesting van Gods rijk in de ziel. Dit is wat de Meesteres van alle zielen bedoeld wanneer zij openbaart dat Zij de Dageraad van de zomerdag in Gods ware Licht is.

 “Maria is de Dageraad, die de Zon der gerechtigheid, dit is Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt.” 
(H.Grignion de Montfort)


Toewijding aan Maria’s Leven, is in feite een betrachting om uw eigen leven volkomen met het Hare te laten verstrengelen, in een poging om te komen tot een zo volkomen mogelijke navolging. Het verheugt Maria bijzonder wanneer u voldoende belangstelling betoont voor Haar verwezenlijkingen en deze van Jezus, door uw eigen leven zo veel mogelijk aan hun allerheiligste levens te spiegelen. Daardoor leert u van hen, en op uw beurt geeft u al het uwe aan hen in ruil.


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen; meditaties: de tuinierster van het paradijs & antwoordbrieven: brief nr.223, uitgave”Zomerbries.”)


GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!

Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria
(uit de Ware Godsvrucht-H.Grignion De Montfort)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten