dinsdag 17 maart 2015

DE HEILIGE JOZEF

DE HEILIGE JOZEF:
19 maart
icoon DE H. JOZEFVandaag gedenken wij de Heilige Jozef, de voedstervader van Jezus en levensgezel van de Allerheiligste Maagd Maria. Jozef was een belangrijke schakel in de ketting van Gods Heilsplan: Voor de ogen der wereld was hij de vader van de “Profeet van Nazareth”, in Gods ogen was hij als een scherm waarachter de aanloop naar het grote Verlossingswerk van Christus beschutting mocht vinden.
Op grond van zijn leven zoals de Meesteres van alle zielen ons dit heeft getoond, kan de Heilige Jozef worden beschouwd als Haar eerste toegewijde. Laten wij hem daarom vandaag vragen om zijn levenslange voorspraak en begeleiding in onze dienst aan de Koningin des Hemels en aan Gods Verlossingswerk, dat pas op het einde der tijd voltooid zal zijn.
In zijn hoedanigheid als patroonheilige van de stervenden begeleidt hij de ziel ook graag bij het sterven aan zichzelf en aan alle wereldse gehechtheden. Laten wij daarom vandaag onze hele levensweg onder zijn hoede stellen. Diegene, die door God waardig werd bevonden om Jezus en Maria, de heiligste wezens die deze wereld ooit heeft gezien, te beschermen, kan en zal ook ieder van ons met succes beschermen tegen elke wereldse invloed die Jezus en Maria in ons bedreigt, en zal ons graag zodanig helpen veranderen dat wij Christus in onze medemens leren herkennen en liefhebben, in plaats van Hem door onze woorden, handelingen, gevoelens en gedachten in de medemens te haten, te bedreigen of  te willen vernietigen.
Moge hij ons ertoe helpen ontsluiten, hem van harte te verwelkomen als vader van het huishouden van onze ziel.
BRON:  Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Boeken: Sluier van goud.)


Gebed tot St. JOZEF: Heilige Jozef, Patroon van de stervenden, U heeft de grote Genade mogen ervaren om tijdens uw stervensuur de bijstand en troost te gevoelen van uw Bruid, de Maagd Maria en uw Goddelijke Zoon Jezus Christus. 
Op de Weg naar de volmaakte vereniging met de Heilige Berg, die door de H. Geest het “Gebergte Gods” wordt genoemd, waar Jezus altijd verblijft en waarvan ik de Zin der acht Zaligheden zal leren, roep ik tijdens deze beklimming uw hulp en bijstand in om de horden op de steile helling te vlakken. 
Patroon van de stervenden, help mij om mijn eigenliefde en de slechte eigenschappen te laten afsterven en dat ik mij er op toeleg, om waar het enigszins maar mogelijk is te trachten de wil van anderen te doen en om hun neigingen en verlangens te leren kennen en me daaraan aanpas, en dan mijn eigen zinnen en voorkeur voorbij te zien. 
Tevens wil ik door u, de Heer bidden om een hartelijk berouw over al de zonden van geheel mijn leven en om de gevoelens evenredig aan de grootheid mijner bestemming. Om met u tot God te gaan, en de stem van mijn geweten vrij en openlijk te volgen. 
Heer Jezus Christus, vanuit de grond van mijn hart smeek ik u, Heilig deze tempel die uw verblijf moet worden! Wat ik door mijn fouten heb neergehaald kunt U alleen weer opbouwen. Wat ik door mijn hart verwoest heb kunt u alleen weer oprichten. Mijn Jezus, ik vertrouw op uw Barmhartigheid. Heilige Vader Jozef, Patroon van de stervenden en beheerder van het Heilswerk Gods, bid voor ons. “God zij geprezen!”

ST.JOZEF, JEZUS EN MARIA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten