vrijdag 22 juli 2016

MARIA TOEVLUCHT DER ZONDAARS

MARIA TOEVLUCHT DER ZONDAARS:

(13 augustus)


“MARIA is zoals een asiel van geborgenheid.”

 

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,
Op 13 augustus vieren wij Maria als de Toevlucht der zondaars. Bij elke zonde, dus bij elke overtreding van de Wet van de Liefde, kan de ziel bij Haar haar toevlucht nemen om zich in de tranen van haar berouw te laten wassen. Uit deze tranen kan Maria een waar geneesmiddel bereiden, en Zij kan de ziel opnieuw de kracht en de vastberadenheid bekomen om jegens haar medeschepselen te kiezen voor God en Zijn Werken, voor de Liefde.
In de Toevlucht der zondaars vindt de ziel een Hemelse krachtbron, uit dewelke in de loop der eeuwen stromen van Tranen zijn opgeweld, die in het Vuur van de meest verheven heiligheid met een unieke macht van Medeverlossing zijn geladen. Wie tot Maria zijn toevlucht neemt, kan dit doen met de bedoeling, zichzelf of zijn lot te beklagen. Genaderijk wordt deze daad echter pas wanneer de ziel voor Maria haar hart uitstort met de bedoeling, door Haar te worden gesterkt in de strijd tegen de eigen zwakheden, tegen de eigen verleidbaarheid, om voortaan bewust het hoofd te kunnen bieden aan elke bekoring. De Hemelse Koningin heeft Zich immers tot doel gesteld, elke ziel te helpen bij haar heiliging. De heiliging is in de eerste plaats een proces, dat is gekenmerkt door een toenemend vermogen om Heil te bewerken. Het Heil van de ziel voor zichzelf evenals voor de anderen begint steeds met de zelfoverwinning.
Als Toevlucht der zondaars is de Moeder Gods waarlijk de Belichaming van de hoop voor de mensenziel die op haar levensweg voortdurend wordt opgejaagd door bekoringen en andere invloeden, die haar schade toebrengen en die haar kunnen verwijderen van de belofte van de Eeuwige Gelukzaligheid.
De Toevlucht der zondaars kunnen wij ons voorstellen als een warm huisje van geborgenheid, waarin elke ziel kan wegvluchten wanneer de stormen des levens op haar neerkomen. Elke zonde is een overtreding van de Wet van de Liefde. De Ware Liefde is echter draagster van het Ware Leven. Ik zou het ook zo kunnen uitdrukken: Door elke zonde wordt het 'lek', dat de erfzonde in de ziel heeft geslagen, belemmerd om langzaam kleiner te worden (deze 'verkleining' zou in dit beeld het heiligingsproces uitdrukken.) Zo verliest de ziel het Ware Leven in de mate waarin zij zondigt.
In Maria’s Hart vindt de ziel nieuwe kracht. De Hemelse Koningin draagt de atmosfeer van het Goddelijk Leven in Zich in de graad van volmaaktheid, en bezit derhalve het vermogen om het Licht van de volmaakte hoop, de volmaakte Liefde en het volmaakt geloof aan de ziel over te dragen. Naarmate de ziel dit Licht in zich opneemt, vindt zij een nieuw evenwicht, van waaruit zij haar wederopbouw vorm kan helpen geven. Het ware Geluk vindt de ziel slechts in de mate waarin zij de innerlijke Vrede vindt. Deze laatste vindt zij niet in de wereld, doch in de ervaring van Gods nabijheid en van de werkelijkheid van Zijn Liefde.
In Maria is God het meest nabij, en vindt Zijn Liefde haar meest tastbare Belichaming. Zij is zoals een asiel van geborgenheid, zoals een bodem die zo rijk is aan Goddelijke voeding, dat hij volkomen onvruchtbaar is voor onkruid. In de Toevlucht der zondaars kan de ziel zichzelf terugvinden zoals zij werkelijk is, evenals de ware zin van haar leven en het ware wezen van haar levenstaak, precies omdat in haar alle onrust, alle angst en elke onzekerheid over het eigen lot in het Eeuwig Leven wegsmelt in de zon der volmaakte Liefde.
Laten wij ons vandaag helemaal voor Maria’s Liefde ontsluiten, evenals voor de hoop met dewelke Zij elke ziel verheugt, die zich liefdevol aan Haar geeft.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (Zie onderrichtingen: sluiers van goud)

“In de Toevlucht der zondaars vindt de ziel een Hemelse krachtbron.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten