vrijdag 24 april 2015

MARIA MOEDER VAN GOEDE RAADMARIA MOEDER VAN GOEDE RAAD:

(26 april)

icoon "Moeder Van Goede Raad"


Vandaag gedenken wij de Moeder van Goede Raad. De Moeder Gods draagt deze titel als teken voor het feit dat Zij als Bruid van de Heilige Geest de geesten en harten voor Gods Licht kan helpen ontsluiten. Radeloosheid is een gesteldheid, waaraan de ziel ten prooi valt wanneer haar levenssituatie, of een element van haar leven dat zij belangrijk acht, haar voorkomt als een onoplosbaar probleem.
De Meesteres van alle zielen leert dat de mensenziel tot betere, diepere, helderder inzichten in verband met haar levenssituatie en alle elementen ervan komt naarmate zij zich door Gods Licht laat leiden. “Zich door Gods Licht laten leiden”, doet de ziel in de mate waarin zij haar leefwereld en haar levenssituaties niet meteen vanuit het verstand benadert, doch zich geregeld van zichzelf ontledigt en diep in haar hart luistert, en daarbij bezield is door de vaste wil om al haar gesteldheden, handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen in dienst van Gods Plannen en Werken te stellen. Gods Geest spreekt niet uitsluitend in het verstand, doch in de eerste plaats in het hart. De ziel maakt, zoals bekend, in de eerste plaats in het hart contact met God. Om deze reden zegt de Hemelse Koningin steeds weer dat de ziel “minder behoort te denken, en meer behoort te voelen”.
Als Moeder van Goede Raad herinnert de Moeder Gods ons eraan, dat Zij ook in dat opzicht Brug is tussen de ziel en God, dat Zij de ziel, die tijdelijk geen wegwijzer doorheen de doolhof van het leven vindt, ontsluit voor de doorstroming van het Goddelijk Licht, de inspiraties, de Wijsheid en de inzichten. Zij maakt dus als het ware de toegangsweg tot de ziel vrij, zodat deze het Licht van Gods Werken in zich kan bijtanken en haar verwarring, haar spirituele blindheid, haar innerlijke chaos, haar innerlijke duisternis opnieuw kan vervangen door de Vrede van de zekerheid dat God “er opnieuw is”.
Zo wijst de Moeder van Goede Raad de ziel de weg via dewelke deze haar levensreis op de meest doeltreffende wijze kan voltooien. Dit doet Zij op elk kruispunt, waar de ziel niet over haar richting weet te beslissen of zich niet verder meer waagt. Zij wacht slechts op de smekingen en het vertrouwen van de ziel.
De Moeder van Goede Raad wil de hand zijn, die de lichtschakelaar aanknipt wanneer de wereld het hart heeft verduisterd. Zo brengt Zij de stralen van de Heilige Geest in de ziel naar binnen en wordt Zij tot Teken van hoop voor de ziel die zich doorheen het leven verder sleept, onder de lasten van een overmaat aan wereldse indrukken en gedachten die de lichte vlucht van het hart hebben belemmerd en elke klare kijk op de ware Bestemming en de ware zin van haar levensreis hebben vertroebeld.
Laten wij Haar vandaag ons hart en al zijn nevelen toevertrouwen, opdat Zij ons opnieuw moge openen voor het Licht dat de ware Vrede van Christus brengt.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat : (zie onderrichtingen: sluier van goud.)

De Moeder Gods draagt de titel,”moeder van goede raad” als teken voor het feit dat Zij als Bruid van de Heilige Geest de geesten en harten voor Gods Licht kan helpen ontsluiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten