dinsdag 8 mei 2018

HET VOORRECHT VAN MARIA TE DIENENHET VOORRECHT OM MARIA TE DIENEN…


 


Maria onderricht:

"De naastenliefde is een engel. Deze engel moet in een bed van bloemen worden gelegd, niet op een steen. Het bed van bloemen is de gehoorzaamheid, de steen is de wereld. Naastenliefde komt pas volkomen tot haar recht indien zij wordt bedreven in totale gehoorzaamheid aan God of aan Mij. Naastenliefde om de naastenliefde, zonder rekening te houden met de beperkingen die opgelegd kunnen worden door de gehoorzaamheid aan Mijn Plannen, is een deugd die verontreinigd wordt door de wereld.
  Mijn verheerlijking na de voltooiing van Mijn eigen aardse reis was voor de satan een even grote vernedering als deze van de Dood en Verrijzenis van Jezus. Zijn derde zware vernedering zal deze van Mijn meesterschap bij de grondvesting van Gods Rijk op aarde zijn. Mijn liefdesslaven genieten, méér dan welke ziel ook, het voorrecht, dit grote uur te mogen voorbereiden met de inzet van hun hele wezen. Zij kunnen dit niet zonder te proeven van de bittere inhoud van de Kelk der Goddelijke Gerechtigheid. Het gif uit deze Kelk moet verteerd worden. Jezus en Ikzelf drinken er nog dagelijks van, om het te verteren in de vuurzee van Ons Hart. Onze geroepenen zullen het ook in hun lichaam moeten verteren. Dit offer kan niet volkomen zijn indien het niet tegelijkertijd wordt gedragen in het lichaam en in het hart. Mede om deze reden gaat zeer veel lichamelijk lijden verloren, omdat het niet of onvoldoende wordt aanvaard, en niet gepaard gaat met de Ware Liefde: Liefde voor het offer, en Liefde voor God en voor Mij, en voor de Plannen en Werken die wij tot voltooiing zoeken te brengen in de zielen en lichamen die nog op aarde leven.”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 1 augustus 2006)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten