zaterdag 26 mei 2018

MARIA’S HEERLIJKHEID


MARIA’S HEERLIJKHEID:Maria is in ontelbare opzichten Gods antwoord op de werken en plannen van de satan geweest. Haar Heerlijkheid is met geen pen te beschrijven, en gaat alle menselijk bevattingsvermogen te boven. Maria dienen, is de grootste verheerlijking die een mens God kan geven. Indien de mens Maria kon aanschouwen in Haar volle Glorie, zou hij van verrukking vanzelf voor Haar door de knieën gaan. Het is slechts te betreuren dat de meeste mensen dit tijdens hun leven niet zien.

Maria is het groot symbool van de zachtmoedigheid. Alles aan Haar is zachtheid: Haar voorkomen, Haar uitstraling, de richtlijnen die Zij in het hart van Haar begenadigden legt, zelfs Haar bevelen aan de engelen, die onder Haar heerschappij zijn gesteld. Zachtheid is een onoverwinnelijk wapen tegen het kwaad. Hoe meer de wereld wegzinkt in het moeras van kwaad en zonde, des te luidruchtiger wordt hij. Ware Liefde gaat echter gepaard met zachtheid, tederheid, stilte. Een mens bekeren, gebeurt duizend maal eerder door zachte Liefde dan door ruzie. Wie zijn hart waarlijk, oprecht en totaal aan Maria weggeeft, begrijpt heel spoedig dat Zij niets dan zachtheid is en verlangt, en Zij dwingt bij Haar instrumenten oneindige Liefde, eerbied en gehoorzaamheid af in volmaakte, Hemelse zachtheid.
Wie Maria in zijn hart heeft toegelaten, ervaart reeds spoedig hoe relatief alle wereldse genietingen zijn. De aarde kent geen genot dat groter is dan het genot dat Maria Haar nederigste dienaren schenkt. Vergeleken bij Maria’s schoonheid verbleekt alles wat Haar dienaren voordien als mooi beschouwden. Alles verliest zijn aantrekkingskracht wanneer de dienaar/dienares er Maria niet in terugvindt. Maria is als een onvergelijkbare Bloem, en alles wat Zij geeft, zijn Hemelse bloemen: oneindig mooi en geurig, zelfs indien zij vaak met groot lijden gepaard gaan. Als Moeder van het Ware Leven, is Maria niets dan Leven, Zij wil in Haar dienaren slechts één ding vernietigen: de dood, de dood van de ziel, de dood die als slijk aan alle wereldse genoegens en gehechtheden kleeft. Wie bereid is om haar/zijn aardse gehechtheden te begraven, wordt uit Maria opnieuw geboren.
Het eerste wat Maria in het hart van de aan Haar toegewijde ziel legt, is een onvergelijkbare vrede, een zachte, berustende overgave die de wereld niet in het hart kan opwekken, en die vele inwendige stormen bedaart.
De zuiverheid is naast de liefde de deugd die Maria het meest behaagt. Alles wat afwijkt van de zuiverheid, staat Gods Aanwezigheid in de weg. Zuiverheid is vrijheid van smet in gedrag, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, door bewust verzet tegen alle bekoring, en een bewust nastreven van gelijkenis met God (of met Maria.)
Hierin schuilt het groot verschil tussen oppervlakkige devotie voor Maria, en ware toewijding: Van toewijding is pas sprake wanneer men Maria echt bij zijn leven betrekt, in alle mogelijke omstandigheden, en zichzelf en alles wat men doet werkelijk aan Haar geeft. Dit betekent dat u uw vreugden met Haar deelt, maar vooral ook dat u bij elke tegenslag, beproeving, last of pijn automatisch tot Maria zegt dat u deze onaangename toestand draagt en aanvaardt uit Liefde tot Haar. Wanneer u iemand oprecht en heel diep bemint, dan bent u bereid om alles voor hem of haar te doen. Zo ook moet u uzelf regelmatig de vraag stellen of u een onaangename toestand zou aanvaarden indien Maria Zelf u deze toestand mocht opleggen (als het ware zoals een bevel.) Indien u dan protest voelt opkomen, gaat uw Liefde niet diep genoeg. Indien u dan nog in staat bent om voor Haar te buigen en 'ja' te zeggen, is uw Liefde vurig. In dat geval zal Zij aan u onvervalste wonderen voltrekken.


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie gebeden: tussenteksten gebeden 422-442)
Maria is als een onvergelijkbare BloemGeen opmerkingen:

Een reactie posten