woensdag 16 mei 2018

WEES VOL VERTROUWEN


WEES VOL VERTROUWEN!

 “Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: 'Wees vastberaden en vol vertrouwen!' Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat."
(Jozua 1:9)
Goede vrienden, in onze huidige tijden beleven vele mensen moeilijke tijden. Er zijn mensen die ernstig beproefd worden, hetzij door ziekte, tegenslagen of andere moeilijkheden. Ook  de huidige toestand die onze wereld doormaakt maakt de mensen onrustig, onzeker of zelfs angstig. Graag wil ik u op het hart drukken, blijft uw VERTROUWEN op God stellen, uiteindelijk zal hij alles ten goede keren! In het geheim van LA SALETTE voorspeld Maria ons:
Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen Jezus Christus zal gediend, geëerd en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien.
God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn.”
Zie het geheim van La Salette:

God zelf zegt ons:

 “Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: 'Wees vastberaden en vol vertrouwen!' Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat." (Jozua 1:9)
“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”
(Hebreeën 10:24-25)
“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33)
Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
(Romeinen 15:2)

Help elkaar, ondersteun en bemoedig elkaar, wees een bron van vreugde en hulp voor je naaste. Eén van de grote kenmerken die de eerste christenen in zich hadden! Zij hadden het ook moeilijk, ze werden letterlijk vervolgd, moesten vrezen voor hun leven omwille van hun geloof. Maar ze waren één van geest en één van hart en dat was hun sterke punt waardoor ze stand hielden. Nemen we aan hen een voorbeeld om onze naasten en geloofsgenoten te ondersteunen en te helpen waar nodig is… Bid voor elkaar!

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
(Romeinen 8:31)

 Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
(Romeinen 8:31)


Overweging:

Zoek de ware vrede niet op aarde maar in de hemel, niet bij de mensen of andere geschapen dingen maar bij God alleen.
Ter liefde Gods moet, gij alles willen doorstaan, inspanning met name, maar ook leed, bekoring, gesar, angst, nood, ziekte, onrecht, tegenspraak, verwijten, vernedering, beschaming, terechtwijzing en verachting.
Dit alles brengt u tot deugdzaamheid; het is de proef van Christus' beginnende volgeling: dit alles werkt mee aan de kroon voor de hemel.
Ik zal u een eeuwige beloning geven voor een korte arbeidstijd en een nooit eindigende eer voor een vluchtige beschaming.
Meent gij dat gij altijd blijdschap naar de geest kunt hebben volgens uw wens?
Die hebben ook mijn heiligen niet gehad; zij leden onder veel drukkende lasten, allerlei bekoringen en grote verlatenheid.
Maar zij hielden stand ondanks alles: zij stelden meer vertrouwen op God dan op zichzelf, wel wetend dat het lijden van deze tijd niet vergeleken kan worden met de toekomstige glorie die wij willen verkrijgen.
(Romeinen 8: 18)
Wilt gij terstond bezitten wat meerderen pas na vele tranen en zwaar lijden nauwelijks hebben veroverd?
Wacht op de Heer, handel met dapperheid (Ps. 26: 14) en wees sterk; verlies uw vertrouwen niet, geef het nooit op, maar geef ziel en lichaam standvastig als inzet voor de eer van God.
Ik zal u alles in overvloed vergoeden: in alle beproeving zal Ik met u zijn.
(Uit De Navolging van Christus, Thomas a Kempis.)
“Stel meer vertrouwen op God dan op uzelf!”
De weg die naar het paradijs loopt is geen pad die enkel maar met rozen bezaaid ligt, er liggen vele hindernissen op, obstakels die we moeten overwinnen…
Jezus zei ons trouwens:
"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" 
(matteus 7:13-14)


Eén in Jezus en Maria groet ik u allen, ik bid voor u allen! Frank.Geen opmerkingen:

Een reactie posten