woensdag 27 maart 2013

GOEDE VRIJDAG: JEZUS VOOR DE RECHTER

JEZUS VOOR PILATUSGOEDE VRIJDAG:
JEZUS VOOR DE RECHTER:

Matteus 27:11-14:


Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde Hem de vraag: ‘bent U de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘u zegt het zelf.’ Op de beschuldigingen die door de hogepriesters en oudsten tegen Hem ingebracht werden, antwoordde Hij niets.  Toen zei Pilatus tegen Hem: ‘Hoort U niet waar ze U allemaal van beschuldigen?’ Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond.”Jezus, met gebonden handen, wordt viermaal voor het gerecht geleid. Hij wordt telkens weer overladen met valse aanklachten, verwijten en hoon. Toch schold Hij niet terug, toen Hij gescholden werd, maar zweeg als een lam, toen Hij voor Zijn rechters stond. Jezus leeft vandaag en kent u, Hij ziet het, wanneer u veel verwijten te incasseren krijgt, onrecht moet lijden of misschien belasterd wordt. Hij roept u toeKom tot Mij, naar de plaats van de rechtszitting, waar Ik aangeklaagd en ten onrechte van veel beschuldigd werd. Daar zul je Mij vinden. Doe niet zoals Mijn discipelen, die voor het oordeel op de vlucht sloegen. Neem de verwijten en aanklachten aan, sla en scheld niet terug. Want wanneer je je niets kunt laten gezeggen, altijd een lelijk antwoord geeft, dan verlies je Mijn nabijheid en liefde. Wie anderen aanklaagt, bekritiseert en veroordeelt, staat aan de kant van de boze, die een aanklager is, Hij beleeft hier al iets van satans rijk van onvrede en bitterheid. Maar wie als een lam onrechtvaardige verwijten, aanklachten en kwaadsprekerij kan verdragen, hoort bij Mij en proeft hier al een stuk hemelse vrede en vreugde.JEZUS VOOR HOGEPRIESTER ANNASGeen opmerkingen:

Een reactie posten