dinsdag 26 maart 2013

WITTE DONDERDAG: JEZUS IN GETSEMANE

JEZUS BIDDEND IN DE OLIJFGAARDWITTE DONDERDAG:

JEZUS IN GETSEMANE:Matteus26: 36-46:

   Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U HET WILT.’  Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘konden jullie niet eens één uur met mij waken?  Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’  Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.”Jezus, verzocht door de satan, zeer ontsteld en beangst, bidt en strijdt ten bloede toe – en overwint. Nu kan Hij u in uw aanvechtingen helpen om te overwinnen, Hij wijst u de weg naar de overwinning. Zeg altijd bij alles, wat u onverdraaglijk en zwaar schijnt te zijn:”Ja Vader”(zoals Jezus) Wanneer u Ja Vader zegt tot de wil van God verliest het lijden zijn macht over u en zult u getroost en sterk uit lijden en aanvechtingen tevoorschijn komen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten