woensdag 27 maart 2013

GOEDE VRIJDAG: JEZUS DRAAGT ZIJN KRUISGOEDE VRIJDAG:
JEZUS DRAAGT ZIJN KRUIS:


 O JEZUS, IK AANBID EN IK BEMIN U, OMDAT U DOOR UW HEILIG KRUIS, DE WERELD HEBT VERLOST.”
Wat een beeld – Jezus, Gods Zoon, zwak en ellendig door onze zonde, diep gebogen onder de last van onze zonde sleept Zijn KRUIS door de straten van Jeruzalem naar Golgotha.Steeds weer zakt Hij, diep gebukt onder deze zware last, in elkaar en valt tot 3 x toe. Tot op vandaag roept Hij degenen, die Zijn leerlingen willen zijn je toe:  Kom, neem je  kruis op je en volg Mij. In het kruis liggen kracht, overwinning, vrucht en heerlijkheid verborgen. Omarm daarom je kruis, het komt uit Mijn handen en is geladen met goddelijke zegen. Wanneer je het gewillig opneemt, zul je merken, dat je een kostbare schat draagt. Geloof dat het een groet van Mij is, waardoor je met Mij verenigd en in Mijn beeld, dat louter liefde is veranderd wordt. Weegt uw kruis zwaar, dan weegt ook de zegen zwaar, die daarin verborgen is.


“Jezus heeft wel veel minnaars van Zijn hemels rijk, maar weinig dragers van Zijn Kruis. Velen die graag aanzitten aan Zijn tafel, weinigen die willen meedoen aan Zijn vasten. Allen verlangen zich met Hem te verblijden, weinigen willen voor Hem iets verdragen.”
Joh3:16: "Want God had de wereld zo lief dat Hij  zijn enige Zoon heeft gegeven,opdat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar EEUWIG leven heeft!"


JEZUS IS IN ZIJN LIJDEN TOT HET UITERSTE GEGAAN UIT LIEFDE TOT ONS! Zijn ook wij bereid tot het uiterste te gaan uit LIEFDE TOT HEM?JEZUS OMARMT ZIJN KRUISGeen opmerkingen:

Een reactie posten