vrijdag 27 februari 2015

Afstand doen van de geest der wereld: Afstand doen van de geest der wereld:

Als christen moeten we onze blik gericht houden op God en Zijn eeuwigheid…”


Het christendom is ziek, niet omdat de Leer van Christus niet meer van deze tijd zou zijn (de geldigheid van Gods Waarheid is eeuwigdurend), maar omdat zij die zich christenen noemen, zich hebben laten verleiden door de geest van de wereld. Onder de term “de wereld” wordt in spirituele zin verstaan: het geheel van de invloeden die niet zijn gericht op Gods eeuwigdurende belangen maar op de belangen van het vergankelijke aardse leven, dus op de bevrediging van de lichamelijke behoeften en niet van deze van de ziel. Jezus heeft ons geleerd dat wij louter en alleen oog moeten hebben voor de dingen van de Eeuwigheid. Herinnert u toch de prachtige prediking: 
“Verzamel u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan (...), maar verzamel u schatten in de Hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan (...) Gij kunt niet God dienen èn de mammon (...) Wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij zult eten of wat gij zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat gij zult aantrekken (...) Kijk naar de lelies in het veld: hoe ze groeien. Zij arbeiden noch spinnen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? "Maakt u dus geen zorgen over de vraag ‘wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken’, want dat alles jagen de heidenen na”.
Dit laatste zinnetje zegt werkelijk alles: een ware christen maakt zich geen zorgen om de vergankelijke dingen van het aardse leven, Hij legt alles in Gods handen. Jezus verwacht van Zijn volgelingen een totaal vertrouwen op God. Een bloem in het veld piekert niet en is niet bezig met haar materiële noden. Zij leeft in stilte, maar wordt niet door God vergeten: Hij maakt haar mooi en geurig, en zij krijgt voedsel en water naar behoefte. Waarom zou God dan niet omkijken naar de mens, die Hij heeft bedoeld als de kroon op Zijn Schepping? Dat is de geest der wereld: het voortdurend bezig zijn met behoeften die niets te maken hebben met de heiliging van Uw ziel. Uw leven wordt opgebouwd door een ketting van ontelbare gebeurtenissen en situaties, ononderbroken vanaf uw geboorte tot op het ogenblik van uw lichamelijke dood. Elk van die gebeurtenissen en situaties voltrekt zich onder Gods ogen. Hij waakt over alles. Ook de gebeurtenissen welke u als minder aangenaam of ronduit als pijnlijk ervaart, getuigen van Zijn Liefde, want wat hier op aarde pijnlijk is, kan u schatten opleveren voor het Eeuwig Leven dat hierna komt en dat de ware bestemming van uw leven is.
Leer elke beproeving te zien als een taak die God U oplegt omdat Hij in Zijn oneindige Wijsheid weet dat uw omgang met die beproeving voor u een leerschool is die u op dat welbepaalde ogenblik moet doormaken om uw ziel te laten groeien. Wat zou het u baten, uw leven te mogen afsluiten in alle comfort, zonder merkbare ongemakken of beproevingen, en daardoor tijdens het oordeel dat God meteen na uw dood over u uitspreekt, te moeten vernemen dat Hij u niet tot het Eeuwig Leven kan toelaten omdat u Hem geen enkele verdienste kunt voorleggen? Vergeet nooit dat uw toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid u niet wordt gegeven op grond van een leven waarin u gewoon het slechte hebt vermeden, doch alleen op grond van een leven waarin u inspanningen hebt gedaan om het goede te doen en de verwezenlijking van Gods Plannen te bevorderen. Christen zijn, is de betrachting van een leven in dienst van God, ook in de uren waarin de beproevingen u in de verleiding brengen om al uw aandacht te richten op uw eigen noden.
De Blijde Boodschap toont ons als model voor de geest der wereld de Farizeeën. Zij waren onoprecht, materialistisch, huichelachtig, schijnheilig en hoogmoedig. Hoewel zij in theorie alles bezaten wat nodig is om het Eeuwig Leven te verzekeren (ze kenden Gods Wet veel beter dan de gemiddelde mens), zei Jezus over hen: 
Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der Hemelen”.
Met “gerechtigheid” bedoelt Jezus in de brede zin “heiligheid”. Dit betekent dus dat de gesteldheid van de Farizeeën, en derhalve iedere gesteldheid die daarmee raakpunten heeft, de ziel verwijdert van de heiligheid. Bedenk dat het uw plicht is als christen, heilig te worden.

Bron: uit de onderrichtingen van Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen:boeken: testament van het verbond)


De geest van de wereld met zijn drukte en onrust laat nog weinig echt geestelijk leven toe, neem er daarom voldoende afstand van…”

2 opmerkingen:

  1. Maak in je huis een plekje waar je kunt bidden. Daar is dan de rust die we zo hard nodig hebben.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Bedankt Monique, voor deze prachtige tip!

      Verwijderen