maandag 2 februari 2015

MARIA KONINGIN VAN GODS LICHT

MARIA KONINGIN VAN GODS LICHT:
“Maria in LA SALETTE, hier toont Zij ons het schitterende LICHT van de gekruisigde Christus!”


 februari 2012:

Maria onderricht:

“Lieve zielen, Ik ben de Koningin van Gods Licht. Hoezeer verlang Ik dat ieder van jullie zich zo intens met Mij laat versmelten dat Ik hem of haar kan veranderen in een ware tempel van Maria, waarin Ik ononderbroken de Messias, de Verlosser, aan Gods Werken voor de zielen kan opdragen.
In elke tempel van Maria fluistert de Heilige Geest onhoorbaar de woorden van Gods Waarheid, die aan de ziel zowel de ware hoedanigheden van de Christus als deze van Zijn Moeder openbaart, opdat zij moge weten waarvoor zij leeft, en alles, vooral het meest beklemmende, zijn ware zin krijgt. De Heilige Geest openbaart in de zielentempel van Maria eveneens de ware roeping van de ziel tot teken van tegenspraak en tot vrijwillige, liefdevolle, protestloze deelname aan de Verlossingswerken, die pas voltooid zullen zijn wanneer Gods Rijk definitief op aarde zal zijn gegrondvest.
Lieve zielen, het leven van de ware christen op aarde is een leven als tempel en als offerlam tegelijk. De tempel verlost door zijn heiligheid, het offerlam verlost door zijn zelfofferande. Deze beide wegen in de diepte te beleven en hen te verenigen, is wat Ik jullie kom leren, want samen vormen zij de weg van Christus. Geen andere weg leidt naar de top van de berg der verheerlijking.
Vergeet nooit dat in deze berg twee bergen verenigd zijn, zolang de ziel Gods Wet in haar leven zoekt te volgen: het Golgotha der beproevingen, en de Olijfberg der Hemelvaart. In de ware christen leven deze beide constant samen. Door de beproevingen bouwt Gods Voorzienigheid voor de ziel haar Golgotha, dat één wordt met het Golgotha van de Christus in de mate waarin de ziel haar beproevingen aanvaardt en zij deze in liefdevolle en hoopvolle toewijding doorstaat, in vertrouwen op de eindoverwinning van het Licht der Eeuwige Gelukzaligheid. Elke liefdevol en hoopvol toegewijde beproeving is een steen. Steen voor steen wordt in het leven van de toegewijde christen gebouwd aan diens eigen berg van Golgotha, die hem hoger en hoger laat stijgen op de berg die hem naar de Hemel voert. Bedenk: in Gods Hart zijn deze beide bergen één, in het hart van de ziel moeten zijn één worden. De kracht die hen laat versmelten, is de diep doorleefde toewijding.
Mijn verlangen is het, jullie Golgotha in het uur der voltooiing van jullie aardse leven restloos te kunnen veranderen in de Olijfberg van jullie opneming in het Paradijs. Daartoe heb Ik al jullie beproevingen nodig, en moet Ik ze kunnen aanraken, opdat jullie er een heilige berg mee kunnen bouwen.
Het Zwaard der Smarten, dat Mij op deze dag te Jeruzalem werd voorzegd, heeft Mij gemaakt tot de Koningin van Golgotha, de Medeverlosseres met de Goddelijke Verlosser. Volg Mij na. Vraag Mij dagelijks om een Liefde die voldoende sterk is om jullie in staat te stellen, het zwaard van jullie beproevingen te kussen, en Ik zal er jullie duisternis mee doorsteken. Geloof in Mij, en jullie hart zal in de duisternis der beproevingen een kracht krijgen die niet van deze wereld is.
Toen de Christus op het punt stond, deze wereld te verlaten, schonk Hij Mij aan jullie, en jullie aan Mij. Het is Mijn roeping, jullie daarheen te begeleiden, waar Hij sedertdien is: naar de Hemel. Volg Mij, WANT WAAR IK BEN, IS JEZUS. Waar Jezus is, is de voltooiing van alles.

Bron:uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie openbaringen:2 februari 2012)
http://www.maria-domina-animarum.net/
MARIA OVER HET LICHT DER WERELD:

 juni 2006,onderrichting;Maria Domina Animarum Apostolaat:

Ik heb Jezus Christus, het Licht der wereld, naar de zielen gebracht. Zoals alles wat van God komt, is het Licht dat Ik ook nu nog in de zielen breng, veelzijdig. Ik breng het Licht van God:
1.                     Als middernachtzon, door hen die het geloof verloren hebben of niet bezitten, opnieuw naar God te voeren.
2.                     Als regenboog, door hoop te brengen in harten die vertwijfeling of ontmoediging ervaren.
3.                     Als liefdesvlam, door het vuur van de Liefde aan te steken in verkoelde harten.
4.                      Ik baar Christus opnieuw in elke ziel, door haar te bevruchten met geloof, hoop en Liefde. Alle Licht stroomt uit God. Daarom heb Ik alleen de macht om het Licht van het ware Leven in de zielen aan te steken. Door Mij te vereren als de Meesteres van de zielen, maakt de ziel zichzelf klaar om het ware Licht te ontvangen.
5.                     Wanneer de ziel zich totaal voor Mij opent, in een allesoverheersend verlangen om Mij te dienen, te gehoorzamen en te beminnen, leest zij Mijn Wil alsof het de hare was. Zij wordt dan zo scherp door Mijn Wil geregeerd dat Ik haar elke gedraging kan bevelen zonder zelfs een woord tot haar te spreken. Dat is totale vervloeiing, éénwording van hart.”
       Bron: Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie openbaringen: 7 juni 2006)

  
Maria,KONINGIN van GODS LICHT

Geen opmerkingen:

Een reactie posten