woensdag 4 mei 2016

BEGIN VAN DE LENTE

 BEGIN VAN DE LENTE:

 

(21 maart) 

Vandaag verwelkomen wij een nieuwe lente, een geschenk uit Gods hand, waardoor Hij in Zijn Schepping de belofte van een nieuw Leven tot uitdrukking brengt. De Schepper stelt ook in de natuur steeds weer tekenen voor het feit dat Hij de Bron van alle Leven is. Zonder Zijn scheppende kracht zou de Schepping er nooit zijn geweest. Zonder Zijn Intelligentie zouden wij ook niet elke lente getuige kunnen zijn van de wedergeboorte van de natuur.
De Meesteres van alle zielen wijst er steeds opnieuw op, hoe ontelbaar de verbazingwekkende tekenen zijn, via dewelke God in de natuur de bedoelingen laat merken die Hij ook ten aanzien van het spiritueel leven koestert. Na de winter van elk vermeend sterven in het zielenleven volgt onveranderlijk een nieuwe lente, in dewelke de groeikracht van de ziel opnieuw wordt aangewakkerd, en de ziel als tot nieuw leven gewekt, opnieuw klaar is om haar innerlijke rijkdom tot ontplooiing te brengen, opdat zij de volgende vruchten moge kunnen opleveren. Elke beproeving kan het innerlijk leven op een hoger niveau tillen, mits de ziel vast in haar oorsprong bij God alsook in haar bestemming bij Hem gelooft. Het geloof werkt dan als het mechanisme dat de bloeikracht in de ziel opwekt, waardoor de zielenbloem klaar is om de zonnewarmte van de Liefde in zich op te nemen en deze in zich tot volle ontplooiing te brengen, en zij Gods Wetten in zich zo totaal tracht te ontvouwen, dat zij in staat is om de zomervruchten in zich voor te bereiden. In de verwachting van deze vruchten worden de groei en bloei gestimuleerd in deze waarlijk Goddelijke kracht, die wij kennen als de hoop.
Lente in de ziel betekent de hoogste ontplooiing van het vermogen om zich te vervolmaken in alle deugden. Het resultaat is de bloei van het ware, Goddelijk Leven, drager van de vruchten van de heiliging. Smeken wij vandaag Maria, de Koningin van de natuur, de Behoedster van het Goddelijk Leven, de Belofte van de nieuwe, eeuwige Lente, en bezegeling van onze wedergeboorte. Zij zal in ons de schoonheid van onze Hemelse oorsprong, de geuren der vergeestelijking en de rust en vreugde van een ware innerlijke Vrede vrijmaken. Tot dit verbond van verwezenlijking van de lente in een ware spirituele wedergeboorte zijn zowel de ziel als Maria geroepen. Deze verwezenlijking is niets anders dan navolging van Christus.
Ik wens u een verheugende ontdekkingsreis doorheen de innerlijke rijkdom, die zonder uitzondering in ieder van ons aanwezig is, omdat hij de handtekening is, waarmee God onze ziel op reis heeft gestuurd, op de weg naar Hem terug.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud)
http://www.maria-domina-animarum.net/Maria, de Koningin van de natuur, de Behoedster van het Goddelijk Leven
 de Belofte van de nieuwe, eeuwige Lenteen bezegeling van onze wedergeboorte.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten