woensdag 14 maart 2018

DE KRUISWEG EN DE PASSIE VAN JEZUS


DE KRUISWEG EN DE PASSIE VAN JEZUS

 (-Mariatoewijding)Leven als toegewijde beschouwd als herhaling van de Passie van Jezus:
Gods Schepping is voor de mens weinig doorzichtig omdat zij is vervuld van Mysteries. Het is niet de bedoeling dat de mens deze tot in de bijzonderheden zou kennen of doorschouwen, omdat een volmaakte kennis ervan de verdiensten van zijn leven zou verminderen: Wie alles weet, heeft minder geloof nodig, en het geloof is precies één van de grote bronnen van de verdiensten die u in uw aardse leven kunt verwerven. Echt geloof is het blind vertrouwen (dus zonder het ooit volledig te zien) dat God bestaat, dat Hij waarlijk werkt, en dat Hij alles regelt met het oog op een verloop en een resultaat die een optimaal nut garanderen voor het geheel van de mensheid.
Eén van de grote Mysteries is dit, dat het leven van de mens op velerlei wijzen kan worden beschouwd als een 'heruitgave' van de Kruisweg en de Passie van Jezus. Ik nodig u op deze plaats uit om de analyse van het Passiegebeuren te bestuderen die ik u heb aangeboden (Zie meditaties: Passiemeditaties) Het zal u aantonen hoe vooral het leven van een Maria toegewijde zich aan dit Goddelijk voorbeeld kan spiegelen en welke lessen u eruit kunt leren. Moge die beschouwing van de Passie u aansporen om uw dagelijkse kruisen te aanvaarden en ze met liefde te dragen. Laat ik hier in dit verband slechts het volgende aanstippen: uw leven als totaal toegewijde van Maria kan een gouden weg naar verheerlijking worden. Het hangt alleen van uw eigen ingesteldheid en volharding af of dit zich daadwerkelijk verwezenlijkt. In de mate waarin u alles samen met Maria volbrengt, zult u in Haar de kracht vinden om al uw kruisen te dragen, want Zij zal u dermate vervullen met zichzelf, met Haar liefde en al Haar deugden, dat uw kijk op de dingen om u heen zeer grondig zal veranderen. U zult elk kruis beginnen te ervaren als een geschenk uit Maria’s hand: telkens opnieuw een gelegenheid om één van hart en geest te worden met Haar die Zelf een volmaakt leven heeft geleid.
BRON: Maria  Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: boeken: De Tempel van Maria)


“Draag samen met Maria uw dagelijkse kruisen.”Geen opmerkingen:

Een reactie posten