maandag 12 maart 2018

WERKWIJZE BIJ MARIATOEWIJDING
WERKWIJZE BIJ MARIATOEWIJDING:

Hoe moeten de zielen te werk gaan, die zich aan de Meesteres van alle zielen willen toewijden?Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,
Het is van groot belang dat elke ziel die zich op zekere dag volledig aan Maria wil toewijden:
1.  Terdege beseft wat toewijding werkelijk betekent;
2.  Eveneens beseft dat God van haar niet vanaf de eerste dag wonderen verlangt. De omvorming van de ziel voltrekt zich in vele lagen, volgens een golfpatroon. Elke groei in de ziel is een proces met successen en tegenslagen. Moeilijke momenten zijn noodzakelijke uitnodigingen om het hoofd te bieden aan een uitdaging. Om het met een beeld te schilderen: Wanneer men de bloemen in een wondermooie, hoog omheinde tuin wil zien, moet men vooreerst over de omheining klimmen, wat een inspanning vergt, en waarbij men zich dan ook nog pijn kan doen. Zo ongeveer is het in het leven in totale toewijding: De toegewijde krijgt wondermooie bloemen te zien, maar de ziel kan deze niet benaderen of ervan genieten zonder inspanningen te leveren.
God is geduldig, want Hij beschikt over de eeuwigheid. Belangrijk voor de toegewijde ziel is vooral:
 1.Een zuivere Liefde die haar de kracht geeft, ook in de moeilijke uren vol te houden;
2.Een onwankelbare hoop die haar diep in het hart toefluistert dat men voor de toekomst in de eeuwigheid geen inspanning uit de weg mag gaan;
3.   Een inwendig oog dat onophoudelijk op het doel is gericht, opdat zij beschermd mag zijn tegen dwaling;
4. Oprechtheid tegenover zichzelf (de eigen zwakheden), opdat zij steeds bereid zou zijn, aan zichzelf te werken;
5.Geduld met zichzelf.

5

Om op deze vijf punten steeds sterker te worden, moet de ziel dagelijks tot Maria bidden. Zonder gebed en een levenswijze die zo veel mogelijk op de toekomstige belangen van de ziel is gericht, kan de prachtige bedoeling van de toewijding niet verwezenlijkt worden. De ziel op zich is zwak, omdat zij dagelijks met vele dingen geconfronteerd wordt. Met Maria echter, kan zij onoverwinnelijk worden. Alles hangt van de innerlijke ingesteldheid en van de mate van volharding en liefde af.
Wanneer de ziel te gemakkelijk over zichzelf ontgoocheld is, kan zij de beleving van een totale toewijding niet volhouden. Zij moet zich steeds voor ogen houden dat de volledige toewijding aan Maria het meest diepgaand verbond met de Hemel is, dat God ooit heeft voorzien. Maria stelt Zich tot doel, de ziel van goede wil naar de heiligheid te brengen, en Zij werkt onophoudelijk aan de verwezenlijking van dit doel. Van de ziel verlangt Zij slechts een actieve, betrouwbare medewerking en een rotsvast vertrouwen in Haar als Meesteres van alle zielen, vooral tijdens de uren van beproeving die niemand bespaard blijven.
Van de ziel wordt één ding verwacht: dat zij Maria’s richtlijnen en onderrichtingen gehoorzaamt, deze zo goed mogelijk tracht toe te passen, doch bij elke misstap in alle rust tot Maria zegt: "Maria, mijn Hemelse Meesteres, u die de volmaakte heiligheid belichaamt en de macht, de Wijsheid en de Liefde bezit om mij naar de Hemelpoort te begeleiden, schenk mij de kracht, opdat ik uit Liefde tot u, tot God en tot de hele Schepping opnieuw kan beginnen en het elke dag beter moge doen". Vooral tijdens de beginfase kan het voor de ziel zeer nuttig en motiverend blijken, deze woorden regelmatig langzaam en diep in het hart te herhalen, alsof zij licht zou inademen. De ziel zal spoedig merken dat zij gedragen wordt. In de rust ligt de kracht, want alleen in de rust vindt de ziel de ware vrede van Christus. Een ziel in innerlijke vrede wordt een burcht van kracht, omdat zij geen energie meer verspilt door veeleer haar innerlijk gebrek aan geloof in de greep te krijgen en haar eigen verleden en de begane fouten te bestrijden, dan werkelijk op de weg van de heiligheid vooruit te komen.
De ziel die zich totaal aan Maria geeft, hoeft niet het gevoel te hebben dat van haar te veel wordt verlangd, want zij is geborgen in de machtigste Burcht van Liefde die God ooit heeft geschapen: Maria. De vele onderrichtingen mogen niet worden beschouwd als een wetboek in hetwelk bij elke paragraaf met een straf wordt gedreigd, doch als tuilen van de prachtigste, Hemelse bloemen, waarvan elke de zielen aan de verrukkingen herinnert, die Jezus reeds heeft beloofd.
Moge elke ziel die zich weldra aan Maria wil overgeven, elk van deze bloemen met vreugde kunnen ruiken. Kan een geurige bloem iemand bang maken? Zij is geschapen om vreugde, vrede en liefde over te brengen. Dat is precies wat Maria, de Meesteres van alle zielen, wil verwezenlijken in elke ziel in dewelke Zij kan heersen: Zij wil deze omvormen tot een tuin vol vreugde, vrede en liefde. Een bloem heeft niet het gevoel dat te veel van haar wordt verlangd, zij volgt slechts het plan dat God in haar heeft verborgen.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie  antwoordbrieven, brief 112)

“Wie zich aan Maria geeft is geborgen in de machtigste Burcht van Liefde!”

 Geen opmerkingen:

Een reactie posten