donderdag 22 maart 2018

DE SCHOOL VAN MARIA
DE SCHOOL VAN MARIA: 
Leven als toegewijde beschouwd als de school van Maria:

de school van Maria.

Uw leven als toegewijde van Maria kan worden vergeleken met het bezoek aan een school waarvan Maria tegelijkertijd Directrice en Lerares is. Zij onderwijst u dag en nacht. Heel frequent onderwerpt Zij u aan examens (beproevingen van de meest uiteenlopende aard) om te toetsen in hoeverre u vordert in het opnemen en verwerken van de lering die Zij u geeft. Uw eerste bezoek aan de school van Maria is het uitspreken van uw eerste toewijdinggebed. Dit is niets anders dan de inschrijving voor het volgen van de lessen bij deze volmaakte Lerares. Alle leerstof maakt het voorwerp uit van examens (de beproevingen), waarvan u niet bekend is wanneer Maria u eraan zal onderwerpen. Zij beslist daar eigenmachtig over, zodat de examens ook meermaals per dag en zelfs tijdens de nacht kunnen worden afgenomen. Wanneer u een beproeving met succes doorstaat, bent u voor dat specifieke examen geslaagd, en zal Maria u verder onderrichten. Wanneer u niet slaagt, zal Maria de les blijven herhalen tot u aantoont dat u ze goed hebt begrepen en ze zonder problemen kan toepassen. Een beproeving met succes overwinnen (slagen voor een examen), kunt u slechts door de leerstof samen met Maria in te studeren (met andere woorden: De toegewijde mag niets meer uit zichzelf doen, dus zonder het inroepen van Maria’s tussenkomst of zonder Haar toelating), en door dan de beproeving tegemoet te treden op de wijze waarop Maria het u heeft geleerd: Met aanvaarding, liefde, vertrouwen, geduld, en bezield door de wil om ze aan Maria op te offeren tot Heil van velen. Wanneer u dingen verkeerd blijft doen, heeft Zij de macht om u terecht te wijzen (bijvoorbeeld door u te onderwerpen aan gelijkaardige, langdurige beproevingen die u moeten leren om met alles om te gaan zoals Zij het wil en zoals Zij het u geleerd heeft.)
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: boeken: De tempel van Maria)

“Voelt u geborgen in de school van Maria.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten