donderdag 8 maart 2018

UITNODIGING TOT EEN KETTINGGEBED


UITNODIGING TOT EEN KETTINGGEBED:


KETTINGGEBED OM DE KOMST VAN GODS RIJK OP AARDE TE BESPOEDIGEN:


Vorm NU met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.”
Maria roept de zielen van Haar Ketting van Licht, hen die zich volkomen aan Haar hebben toegewijd, op tot een gezamenlijk offensief van Licht tot bespoediging van de komst van Gods Rijk op aarde.
Daarom de uitnodiging aan alle zielen om vanaf vandaag dagelijks het volgende gebed tot de Meesteres van alle zielen te richten, opdat de Ketting van Licht het zaad van de Eeuwige Lente, dat door het Kruisoffer van Jezus is gezaaid, tot bloei moge brengen.
De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.
De komst van Gods Rijk op aarde ligt nu in onze handen! Laten wij samen kiezen voor een wereld in de volheid der Liefde en Vrede van Christus, en zonder de ellende van zonde en duisternis. 

GEBED: 

Maria, Hemelse Koningin en Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Ik wil mijn hele wezen en mijn hele levensweg in uw dienst stellen, opdat Gods Rijk van volmaakte Liefde, vrede en heiligheid nu spoedig gevestigd moge worden. Ik smeek u:
Zuiver de innerlijke gesteldheden van alle zielen door de stroom van Gods Liefde, opdat elke ziel nog slechts al haar medeschepselen oprecht en in zelfverloochening zou liefhebben. Weesgegroet...
Wek in elke ziel de vaste wil om alle zondige gedachten, gevoelens en verlangens in zich te laten sterven. Weesgegroet...
Wek in elke ziel een alles beheersend verlangen naar het volbrengen van werken van Licht, opdat Gods Plan van Heil voor de hele schepping spoedig voltooid moge worden. Weesgegroet...
O Maria, Meesteres van mijn ziel, wil al mijn offers, lijden en beproevingen begraven in uw Hart, het Tabernakel der volmaakte heiligheid en der volmaakte Smarten, en wil mij in het vuur van uw vlekkeloze Liefde verenigen met het Heilig Kruis van Jezus Christus, de Sleutel tot Gods Rijk op aarde. Amen.  Weesgegroet Maria, meesteres van mijn ziel, vol van genade…

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie gebeden: gebed nr. 1192)


“De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten