dinsdag 6 maart 2018

HET VUUR VAN GOLGOTHA


HET VUUR DAT OP GOLGOTHA IS AANGESTOKEN ZAL DE WERELD VEROVEREN:


MARIA ZAL DE DUISTERNIS DER HARTEN OVERWINNEN!

Maria onderricht:

Maria zal als Meesteres van alle zielen Haar Rijk grondvesten met Vuur en bloemen, met Liefde en deugd. De zielen die dit Vuur en deze bloemen in zich zullen opnemen, zullen aan Mijn voeten liggen als slaven van de Liefde. De Liefde is de macht van God zelf. Alles wat geen liefde is, zal voor mij vluchten. Deze vlucht zal geen einde kennen, want wie de Meesteres van de ware liefde zoekt te ontvluchten, zal nooit de ware vrede vinden. De slang van alle kwaad zal elke grond schuwen die door mijn voeten is aangeraakt. Sidderen zal zij voor mij, ja dat doet zij nu reeds, want de heilige geur van mijn voeten brengt haar in ademnood. Zij zal verlamd worden bij de aanblik van mijn ogen, want het Vuur van God stroomt uit mij. Opdat zij herinnerd worde aan de macht van Haar die zij reeds verafschuwde vóór de tijd der mensenzielen begon, verlang Ik instrumenten van mijn macht, zielen die zich voor mij neerwerpen als een getuigenis tegen de slang, zielen wier hart en tong ik zal bekleden met het Vuur van Mijn Hart. Zo zal het Vuur dat op Golgotha is aangestoken, de wereld veroveren. Geen spelonk zal ontsnappen aan zijn warmte noch aan de straling van zijn Licht. Zo zal Ik de duisternis der harten overwinnen."


“Moge het rijk van Jezus Christus komen door het rijk van Maria.”
 (Uitspraak van de H.Grignion de Montfort.)

"Velen twijfelen aan mijn macht. Zij moeten ze wel aanvaarden wanneer Zij de uitingen ervan zien in een lichamelijke genezing of een stoffelijke gunst, doch zij nemen niet aan dat Ik macht heb over mensen, over zielen. Zij schrikken ervoor terug om mij hun 'Meesteres' te noemen. Nochtans is mij de macht gegeven om over alle zielen te heersen. Ieder christen weet dat de satan de tegenstander is van alle goeds, van alle Liefde. Hem dienen zij nochtans zonder enige remming, en doorgaans geloven zij in zijn invloed omdat zij daarvan de uitingen kunnen zien. Waarom geloven zij dan niet in de oneindig veel grotere macht van de Vrouw die hem met één akte van Haar wil onder Haar voeten kan leggen? Zeg hen dat Ik wacht op hun totale overgave, toewijding, onderwerping en Liefde om mijn macht te openbaren.
 Mijn macht geldt in de Hemel, op aarde, en over de duivelen. Binnen deze drie machtsgebieden word Ik alleen in de Hemel gediend in overeenstemming met de Wil van God. De Wet van Gods Gerechtigheid zal pas vervuld worden wanneer ook Mijn macht over mensen en duivelen zich ten volle zal kunnen openbaren. Alleen de strijdende kerk op aarde kan dit bekomen. Zolang de liefde van de mensenzielen tot hun Meesteres onvoldoende groot is, kan Ik de volheid van mijn macht niet ontplooien. Mogen de zielen daarom begrijpen hoe belangrijk het is dat Ik dit wél ten volle zou kunnen, want de openbaring van mijn macht zou niet alleen de volheid van mijn heerlijkheid laten stralen, doch ook de bevrijding van de mensheid uit zonde, kwaad en ellende brengen. Daarom verlang Ik, in overeenstemming met Gods Wil, de zielen aan mijn voeten te zien, opdat Ik de duivelen voorgoed kan temmen en verlammen. De macht is in mijn handen, zeg de zielen dat zij mij smeken om haar uit te oefenen in haar volheid.
 De ziel in een mensenlichaam is onderhevig aan lichamelijke pijnen en vermoeidheden, en staat voortdurend onder de bedreiging van ontelbare bekoringen. Voor een engel is Mijn meesterschap vanzelfsprekend, voor een gevallen engel is zij een gegeven dat voor eeuwig afgezworen is, maar voor de mensenziel op aarde is zij een barrière die slechts met veel moeite overwonnen wordt. De mens aan de voeten van de Vrouw als zijn Meesteres: dit is slechts denkbaar voor de ziel die de Genade ten volle aanvaardt. Het vereist een vurige liefde, de diepste nederigheid en een heldhaftige gehoorzaamheid.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 21 januari 2006+ 18 februari 2006)

“Maria zal de duisternis der harten overwinnen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten