dinsdag 6 december 2016

MARIA: DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

MARIA: DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Maria onderricht over Haar onbevlekte Ontvangenis: (8 dec.)
Mariade Immaculata, de vlekkeloze onverwelkbare Bloem.”


"Lieve zielen, ieder van jullie die zich vandaag aan Mij weggeeft, betreedt de enige Tempel die volkomen vrij is van stof, de Tempel zonder schaduwen, de Tempel waarin de slang haar levenskracht verliest, de Tempel waarin elke bloem onverwelkbaar wordt. Begrijp toch Mijn heilige woorden:
·                            In Mij is geen stof: In Mij heeft nooit iets werelds geleefd, dat niet onmiddellijk in Gods Hart is overgevloeid.
·                            In Mij is geen schaduw: In Mij straalt Gods Licht volkomen ongehinderd, dit Licht dat alomtegenwoordig is, in alle richtingen gelijktijdig straalt, en elk spoor van duisternis verdrijft;
·                            In Mij verliest de slang haar levenskracht: Geen zonde, geen ondeugd, geen bekoring, geen dwaling houdt in Mij stand. De plaats die aan dit alles vanwege de Allerhoogste is toegewezen, is onder Mijn voeten.
·                            In Mij is elke bloem onverwelkbaar: In Mij wordt alles opgewekt tot Eeuwig Leven.
De ziel die zich totaal aan Mij weggeeft, wordt door Mij opgenomen in deze Tempel van vlekkeloze heiligheid, Gods Teken voor de almacht van de Ware Liefde over de zonde. Ik vraag van haar slechts de duurzame offerande van haar vrije wil, opdat in haar de bezieling, de kracht en de wil wortel mogen schieten om deze nog slechts te gebruiken voor de dienst aan Gods Werken, want tot dit hoge doel is elke ziel geschapen. Dan kan Ik in haar:
·                            Alle werelds denken, voelen en willen in Hemels denken, voelen en willen omzetten.
·                            Het Licht van de volheid van Gods Waarheid ontsteken, opdat zij te allen tijde moge zien wat uit God voortkomt en wat vrucht van de eeuwige afgrond is.
·                            De zelfkennis vergroot, opdat zij de werken der duisternis in zich moge herkennen, en in haar de Liefde moge bloeien die haar de wil en de kracht zal geven om zich van alles af te wenden wat haar van de heiliging verwijdert.
·                            De bloemen der deugden tot bloei brengen, opdat zij zich moge verheugen in een Eeuwige Lente in de eigen ziel, en haar hart vervuld moge worden van de Goddelijke kracht van de ware hoop en de ware Vrede van Christus.
Ik ben de Immaculata, de vlekkeloze onverwelkbare Bloem die haar wortels heeft in Gods Hart. In jullie, die zich aan Mij weggeven, wil Ik de verrukking zaaien van de ervaring der heiligheid. Daartoe ben Ik geroepen, en daartoe heb Ik de Liefde, de Wijsheid en de macht zonder grenzen ontvangen. Ik kan jullie leiden naar een leven dat een aanstoot is voor hem, die ertoe is voorbestemd om onder Mijn voet zijn machteloosheid jegens Gods Liefde te belijden. De ware heiligheid is een bron van eindeloze verrukkingen:
·                            Voor God, die in haar de volle vruchtbaarheid van Zijn Liefde in de ziel terugvindt.
·                            Voor Mij, die in haar de Glorie van onze God ziet stralen.
·                            Voor de ziel, die door haar het Ware Geluk vindt, reeds op aarde, doordat zij zich niet langer in geest en hart de slaaf van de duisternis voelt.
Ongekende schatten kan en wil Ik jullie geven. Betreed nu Mijn Tempel, en leef in alles voor Gods Werken. Een ongekende vrede zal jullie deel worden. Geef Mij slechts jullie wil en jullie hart, en laat Mij in alles werken. Slechts zo kan Ik in jullie leefwereld de duisternis bedwingen, die jullie nu nog ongelukkig maakt, en jullie hart van haar uitwerkingen zuiveren. Mijn heerschappij in het hart leert de ziel, geleidelijk haar leefwereld en de details van haar leven met andere ogen te beschouwen, en stelt haar daardoor in staat, een grote bron van onrust en onvrede te begraven.
Kom, en leef in Mij en met Mij, want in Mij krijgt alles zin, in Mij sterft alle onrust, in Mij ligt het geneesmiddel tegen de uitwerkingen van het merkteken der erfzonde.”
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen, december 2011)


“Kom, en leef in Mij en met Mijwant in Mij krijgt alles zinin Mij sterft alle onrust, in Mij ligt het geneesmiddel tegen de uitwerkingen van het merkteken der erfzonde".
Geen opmerkingen:

Een reactie posten