dinsdag 20 december 2016

DE ARK VAN MARIA


DE ARK VAN MARIA:

"De ark van Maria is zich nu definitief aan het
vormen!"We leven NU in de tijden waarin “de ARK VAN MARIA“ zich definitief aan het vormen is… dit is een spirituele ark  enigszins te vergelijken met de ark van Noach van destijds, waarin
allen zich verenigen die zich nu in deze duistere tijden  afkeren van het Kwade om zich naar God toe te keren en dit als “DE KINDEREN VAN HET LICHT.” Maria zegt ons in Haar Boodschap van LA SALETTE: GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en IN U mits HET GELOOF HET LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT! “We doen dit door ons te verenigen in gebed, en te leven volgens het evangelie zoals JEZUS ZELF ons geleerd heeft, en dit in een opvatting die “één van geest en één van hart is” naar het voorbeeld van de jonge kerk ( de eerste christenen!)Wij bezitten de “vurigheid” van de kinderen van het licht, en worden geïnspireerd door de H.Geest en dit op voorspraak van Maria, de bruid van de H.Geest.Zie blog:
 STA OP EN WEES VURIG: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2014/10/sta-op-en-wees-vurig.html

 We roepen onze medemens op tot bekering (= zich tot God keren) en dit door middel van gehoor te geven aan de oproep die Maria deed in Haar Boodschap gegeven te LA SALETTE (1é officieel door de rkk erkende verschijningsplaats van Maria)
Maria gaf ons er de boodschap:”ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE HAND VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN.”Ze vroeg ook uitdrukkelijk om deze boodschapgoed BEKEND te maken aan gans het Volk!”

"MARIA IN LA SALETTE"


Maria is onze gids in dit alles, Zij is onze meesteres en begeleidster. Wij vertrouwen ten volle op Haar, want ZIJ IS: “de KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG om tot Christus te komen.” (H.Grignion de Montfort)  In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest,
"De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”(Lucas1: 35)
De H.Grignion de Montfort zei ook nog:
“Door de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen. Door Haar moet Hij ook in de wereld regeren.”

Wij strijden aan de zijde van Maria tegen het kwaad in de wereld. Zie: MET MARIA IN DE STRIJD TEGEN HET KWAAD:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2014/10/met-maria-in-de-strijd-tegen-het-kwaad.html

 We hebben allen een onvoorwaardelijk GROOT VERTROUWEN in de VOORZIENIGHEID VAN GOD. Het is GOD die in onze levens het stuurwiel bestuurt. Zie: God aan het stuurwiel op onze levensreis: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2015/01/god-aan-het-stuur-op-onze-levensreis.html 

 We hebben een onwankelbaar geloof en vertrouwen in MARIA
als de Gevolmachtigde van God in de innerlijke leiding in ons leven!
We zijn verbonden met elkaar via een onzichtbare band die door Maria,  onze Hemelse moeder en Koningin, wordt gesmeed in voorbereiding op de eindoverwinning van De Vrouw op de helse slang. (Genesis 3: 15) Deze band noemt  de KETTING VAN LICHT, zie: VORM EEN KETTING VAN LICHT: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2014/11/vorm-een-ketting-van-licht.html

                         Wij sluiten ons aan elkaar tot DE Ketting van Licht, van hart tot hart, door te bidden voor de intenties van Maria, die toch niets anders wil dan de definitieve bevrijding van alle zielen uit de macht van de duisternis, en de definitieve grondvestiging van Gods Rijk op aarde.

 Wij leven in totale toewijding aan Maria, deze toewijding is een belangrijk onderdeel van onze levenstaak:


O Maria, leid ons allen  in uw “veilige ARK” naar Jezus en Zijn Rijk…Moge uw beschermende ark ons  een veilig onderkomen zijn tegen alle kwaad.”

DAAROM ROEPEN WIJ U ALLEN OP TREED NU BINNEN IN DE ARK VAN MARIA!!!


“WIJ ROEPEN U ALLEN OP TREED NU BINNEN IN DE ARK VAN MARIA!!!”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten