zondag 19 november 2017

HET SCHILD VOOR MARIATOEWIJDING


HET SCHILD VOOR MARIATOEWIJDING:
(verdere onderrichting over Mariatoewijding.)

Totale toewijding aan Maria is een heilig verbond tussen u en de Meesteres van alle zielen. Zij is de volmaaktheid zelf, de zwakkere schakel ligt bij u, omdat u als mens onderhevig bent aan zwakheden.
Hoe kunt u uw toewijding beveiligen?
1.                     Door te bidden om een steeds groter vermogen tot liefhebben. U kunt zich pas echt aan Maria weggeven in de mate waarin u Haar (en Maria en Jezus in uw medemens) bemint. Vurige eenheid van hart met Maria is uw grootste waarborg voor de ontwikkeling van een Liefde die u steeds verder drijft in de vurige beleving van de totale toewijding. Beschouw het beeld van een druk plein met honderden mensen. U ziet in de menigte plots diegene op wie u boven alles verliefd bent. Vanaf dat ogenblik ziet u alleen nog de geliefde, alle anderen lijken niet meer te bestaan. Zo moet uw gesteldheid zijn tegenover Mariazo diep en intens op Haar verliefd zijn dat ondanks alle stormen vanuit de wereld alleen nog Haar beeld in u leeft.

Dat is intense eenheid met Maria. Deze gesteldheid is als een ondoordringbaar schild tegen fatale afleidingen: Geen enkele situatie of gebeurtenis kan nog uw eenheid met Maria teniet doen. Alleen dan kunt u zover komen dat u elk ogenblik uitsluitend leeft voor Maria, in vurige zelfgave en toewijding. Bid om dit Vuur in uw hart, Maria wacht tot u door en door verliefd op Haar bent om in u Haar grote wonderen te voltrekken. Om uw Liefdesvuur te beschermen, moet u er een oven omheen bouwen: U moet de vlam beschermen tegen de winden en regens vanuit de wereld. Dit brengt ons bij de tweede beveiliging:
2.                     Door u te wapenen tegen de invloeden van de wereld. Elke dag wordt de vesting van uw toewijding ontelbare malen beschoten door wereldse invloeden: ontmoediging, verontreinigende invloeden, tegenwerking, onchristelijke denkpatronen, ongeloof, spot, enz. uw grote wapens tegen deze invloeden zijn de toewijding van deze invloeden aan Maria, constant gebed om een onwankelbaar vertrouwen en geloof te kunnen ontwikkelen, en een vaste wil om rein en zuiver te willen blijven in hart, geest, mond en lichaam. Constant gebed betekent in feite een voortdurende totale openheid van hart naar Maria toe, zodat u in wezen alles samen met Haar doet. Dit alles zijn de wanden van de oven die uw Liefdesvuur moeten beschermen. Het Vuur plus de oven vormen samen de beveiliging van uw totale toewijding.
3.                     Door gelijkmoedigheid. Bid hierom. Gelijkmoedigheid is de thermostaat van uw oven. Maria heeft weinig baat bij uw leven als Haar apostel indien u zich de ene dag op ongecontroleerde wijze probeert te geven en daarbij uw vermogen zodanig opbrandt dat u de volgende dag humeurig of onproductief wordt. Gelijkmoedigheid en zelfbeheersing vormen uw grootste schild tegen uw eigen hartstochten (ongebreidelde, gevoelsgeladen gesteldheden.)
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie Mariatoewijding: de tempel van Maria)

“Vurige eenheid van hart met Maria is uw grootste waarborg voor de ontwikkeling van een Liefde die u steeds verder drijft in de vurige beleving van de totale toewijding.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten