vrijdag 10 november 2017

JEZUS IS DE KONING


JEZUS IS DE KONING:

(Blog t.g.v. Christus Koning-feest)
"JEZUS IS DE KONING!"

Lezing uit het boek Daniël 7,13-14:
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”

NIETS IS ONMOGELIJK VOOR MIJ,
zegt Jezus Christus.
Ik heb alles al gedaan om in jouw nood te voorzien,
en Ik weet precies hoe Ik jou het beste kan helpen!
Ontvang al Mijn zegen,
Het is niet de beloning voor wat jij doet,
maar Mijn Beloning, Mijn erfenis, die Ik overvloedig met jou deel.
Mijn Vader verheugt Zich, als jij neemt van Mijn rijkdom!

VERTROUW MIJ MAAR!


Als je Mij vindt, als je Mij GELOOFT met GANS JE HART,
dan gaan er geweldige wonderen gebeuren.

Want wie zoekt, die vindt,
Voor wie klopt zal opengedaan worden 
(Lucas11: 9-10)
wie Mij ERNSTIG zoekt zal Mij geweldig vinden,
zegt Jezus Christus.

“Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.  
 Als je overwint, zul je met Mij op mijn troon zitten. Net zoals ook Ik heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon zit.” (Openbaring 3: 20-21)
“Jezus klopt ook op jou deur van je hart! Laat je hem binnen?”Ik zoek je hart, Ik zoek je innerlijk, je binnenste,
IK WIL ER WONEN, zegt Jezus Christus!
LAAT JEZUS OOK JOU KONING ZIJN!


Ik wil woning  maken in je innerlijk,
om van daaruit Mijn licht te laten schijnen.
(Jezus wil eerst zijn koninkrijk in jou hart vestigen, en daarna in de hele wereld… “ Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus.  Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader!”-Filippenzen 2:10-11)

JEZUS IS DE KONING!

"En ik hoorde elk schepsel in de hemel en op de aarde onder de aarde en in de zee ja alle wezens in het heelal zingen: Aan hem die op de troon is gezeten en aan het Lam komen toe: Lof en eer, glorie en kracht voor altijd, voor eeuwig!"
(Openbaring 5: 11-13)

Niks in deze wereld is daar tegenopgewassen. Hij is de sterkste KRACHT die er bestaat, zelfs de krachtigste duisternis moet wijken voor Hem! Hij is het schitterendste LICHT dat er ergens bestaat in de ganse Schepping. Geen enkele duisternis kan deze doven!

Groot is mijn Heer en geweldig in kracht. Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht.
Jezus leeft
Hij geeft mij wat ik nodig heb,
Hij leeft in mij,
Hij Zelf is mijn Leven, mijn Sterkte en mijn Kracht! Hij IS Mijn KONING!

JEZUS IS DE KONING.

“De HEER is Koning, met verhevenheid bekleed, De HEER is omkleed en omgord met kracht. De wereld staat vast, onwankelbaar vast, en van oudsher staat uw troon, U bent al van eeuwigheid.”
 (Psalm 93:1-2)


Want, zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is, Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed: Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart.” (Jesaja 57:15)

CHRISTUS KONING

Laten wij vandaag om de genade smeken, ons spiritueel leven zo te kunnen inrichten, dat wij de Christus door een zo getrouw mogelijke navolging niet slechts Koning noemen, doch door ons hele wezen tonen, dat Hij voor ons Koning IS.

Christus werkelijk als Koning erkennen, betekent niet, Hem Koning te noemen, doch volhardende inspanningen te leveren om Zijn voorbeeld heel getrouw in de praktijk te brengen en in het hele doen en laten van het dagelijks leven een steeds groeiende heiligheid na te streven. Christus is er niet toe geroepen, Koning van een schijnrijk te zijn, doch Koning van een wedergeboren paradijs, dat voorafbeelding van het Hemelrijk is doordat de onderdanen jegens al hun medeschepselen spiegels van de Koning zijn.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten