vrijdag 24 november 2017

TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA EEN NOODZAAK

TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA EEN NOODZAAK:


(Onderrichting over Mariatoewijding.)

Totale toewijding aan MariaIn deze tijd is het een absolute noodzaak, uzelf totaal toe te wijden aan Maria, en u bovendien in handen van de Heilige Geest te geven. Door u aan Maria toe te wijden en deze toewijding daadwerkelijk te beleven, geeft u Maria alle macht over uw leven. Dat is uw sleutel naar de Eeuwige Gelukzaligheid, maar u moet dan wel bereid zijn om samen met Haar de wereld en de dwalende mensheid te helpen dragen door het offer van alles wat u aan beproevingen en lasten ervaart. De echte toegewijde is als Simon van Cyrene die Jezus helpt bij het dragen van het kruis der wereld. Toewijding geeft zin aan al uw beproevingen, waardoor deze lichter te dragen zijn en werkelijke waarde verwerven voor de bevrijding van zielen en de bespoediging van de komst van Gods Rijk van Vrede en Liefde op aarde

Voor vele mensen gaat toewijding niet verder dan een hoopgevende theorie. Zodra zij er echter in slagen, zich met hart en ziel aan Maria toe te vertrouwen, ervaren zij plots hoe Zij werkt tot in de kleine praktische dingen en aangelegenheden van het leven, en op grond van die ervaring ontsluit zich voor deze mensen de horizont van een land van beloften. Zij krijgen nieuwe hoop, een groter geloof, een dieper vertrouwen, en zij laten geleidelijk aan hun spanningen los om open te bloeien in blijmoedigheid en vrede van hart. Deze ervaring is voor die zielen zelf wellicht de mooiste vrucht van de toewijding: naarmate zij ervan proeven, brengt zij hun hart dichter bij God

Toewijding betekent ook loslaten, minder plannen maken, meer bij de dag leven. God heeft elke dag een nieuwe taak voor u. Hij deelt u die taak zelden vooraf mede, want u moet steeds klaar zijn om in Zijn dienst te treden, zoals een soldaat in oorlogstijd vandaag niet weet waar hij morgen zal worden ingeschakeld. Houd u daarom beschikbaar voor de richtlijnen van de dag zelf. Plannen maken, schept vaak onvrede in het hart, omdat uw eigen geest van u verwacht dat u die plannen ook voltooit op het ogenblik dat u uzelf daarvoor hebt opgelegd. Wanneer u werkt voor Gods Plannen (via toewijding aan Maria), zult u spoedig merken dat vele dingen onvoorspelbaar en onvoorzienbaar worden, en niet langer onder uw controle staan. Uw dagen behoren dan niet langer u toe. 

Totale toewijding aan Maria vormt in deze Laatste tijden méér dan ooit een noodzaak. De strijd voor Gods Rijk heeft nu zijn hoogtepunt bereikt. Het zijn in de eerste plaats de Mariatoegewijden die tot deze strijd geroepen zijn. Ik herinner aan de Heilige Pater Kolbe, die zich 'ridder van de Onbevlekte' noemde. Onze roeping als christenen in deze Laatste tijden bestaat erin, samen een leger van Ridders van de Onbevlekte te vormen.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat

(Zie Onderrichtingen: Boeken: testamant van het verbond.)

Totale toewijding aan Maria vormt in deze Laatste tijden méér dan ooit een noodzaak.
Uit een openbaring 19 dec.2006:

" In de mate waarin de zielen zich totaal aan Mij overleveren in de meest absolute toewijding, en hun totale zelfofferande aan Mij bekleden met de intentie dat Ik Mijn intenties tot verwezenlijking zou brengen, kan Ik de bronnen van alle kwaad en ellende onder de rechtstreekse invloed van Mijn macht trekken. Dit is de rechtstreekse voorbereiding van de grote Triomf van Maria, de Meesteres van alle zielen. Ik wacht erop, dat Mijn dienaren hun vrije wil aan Mij afstaan opdat Ik Mij van Mijn troon kan verheffen en de satan tot getuige kan maken van de nadering van zijn definitieve nederlaag."

http://www.maria-domina-animarum.net/nl/algemeen/2006-iiGeen opmerkingen:

Een reactie posten