maandag 20 november 2017

TOTALE OVERGAVE IN MARIATOEWIJDING


TOTALE OVERGAVE IN MARIATOEWIJDING:

"Wie in Mij binnentreedt, betreedt het Paradijs."

(Verdere onderrichting over de Mariatoewijding.)
"Totale overgave betekent: zich totaal van Mij afhankelijk maken. Zolang de ziel op aarde leeft in een stoffelijk lichaam, ten prooi aan allerlei behoeften en onder de invloed van ontelbare dingen die van buitenaf op haar afkomen, is zij zoals een drenkeling die voortdurend moet strijden om zich boven de stroming uit in stand te houden. Elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen die in verband staan met het wereldse, is hierbij als een boomstronk, drijvend in de stroming, waaraan de ziel zich poogt vast te klampen. Hoe vergankelijk zijn deze boomstronken: Zij zijn niet in vaste grond geworteld en worden onophoudelijk met de stroming meegesleurd. Totale overgave is dit alles loslaten, het hart, de geest, en ook de wil, leegmaken, en tot Mij roepen met de woorden: 'Mijn Meesteres, red mij, want mijn leven is in uw handen'. Zalig de ziel die hiertoe in staat is, want zij zal Mijn onbegrensde macht ervaren. Tot de stroming die om haar heen raast, zal Ik zeggen: 'Zwijg stil!', en de ziel zal tot rust komen, als drijvend op een bed van water dat haar niet meer kan deren doch haar slechts tot bron van Leven wordt.
Ja, voor de ziel die zich daadwerkelijk totaal overlevert aan Mijn macht, wordt elk detail van het leven een Genade, dus een bron van Goddelijk Leven. Zij ervaart Mijn macht over alles, met inbegrip van haar eigen gesteldheden, en zij weet voortaan dat Ik onaantastbaar ben en dat niets in haar leven opgewassen is tegen de uitwerkingen van Mijn macht. Hoe zoet is de geborgenheid van deze ziel.
Zielen, heb een totaal vertrouwen in MijAlles is in Mijn macht. Heeft niet de Allerhoogste Zelf gezegd dat Hij alles aan Mijn voeten heeft gelegd? Totaal vertrouwen in Mij, onwankelbaar geloof in Mij, volkomen overgave aan Mij, ziehier de gouden sleutel tot de schatkamers van Mijn macht: De ziel die zich willoos aan Mijn voeten heeft neergevleid, wordt door Mij opgenomen in de Ware Vrede die haar reeds op aarde een voorsmaak geeft van het Eeuwig Leven in het Paradijs waarvan Ik tot Koningin ben gekroond".
"Ik ben de Poort des Hemels. Wie in Mij binnentreedt, betreedt het Paradijs. De ziel die zich totaal aan Mij overgeeft door alles los te laten, het in Mijn hoogheilige handen te leggen en het daarna uit hoge eerbied voor Mijn heiligheid niet meer aan te raken door enige gedachte of enige neiging om zelf te regelen, wordt zo totaal in Mij opgenomen dat zij reeds op aarde zal delen in het Goddelijk Leven".
"Ik heb van God de herscheppende macht ontvangen. God schept zielen en rust deze uit met een welbepaald pakket aan kenmerken. De ziel wordt geacht, dit pakket te benutten om naar een zo hoog mogelijk niveau van heiligheid te groeien. Vele zielen berusten in hun tekortkomingen, zwakheden en verleidbaarheden door te zeggen ‘ik ben nu eenmaal zo en niet anders’. Zielen, hiertoe heeft God jullie een Meesteres geschonken die is bekleed met volmaakte Wijsheid, volmaakte Liefde en onbegrensde macht. Volhard in de smekingen tot Mij, want Ik kan al jullie tekortkomingen, zwakheden en verleidbaarheden totaal veranderen, op grond van jullie vaste wil en jullie onverdroten inspanningen uit louter Liefde tot God, tot Mij en tot jullie medeschepselen".
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 2 november 2007)
“Totaal vertrouwen in Mij, onwankelbaar geloof in Mij, volkomen overgave aan Mij, ziehier de gouden sleutel tot de schatkamers van Mijn macht.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten