zaterdag 25 april 2015

LEVENSKRACHT IS BIJ GOD DE HEER!

KRACHT IS TE VINDEN IN DE HEER!

Zoek je levenskracht waar hij te vinden is…bij God de Heer!

" Mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.”
(Jesaja 40:31)


“Maar degenen die hopen op de HEER zullen hun KRACHT vernieuwen. Zij varen op met vleugelen als arenden; zij zullen lopen en niet moe worden, zij zullen wandelen en niet mat worden.
 (Jesaja 40:31)

“Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met Zijn KRACHT zal vullen, door de Heilige Geest.

 (Efeziërs  3:16)

Van het ene eind van de Bijbel naar de andere, lezen we van Gods versterken van Zijn volk DIE OP HEM Vertrouwen! Toen de Israëlieten door de Rode Zee gingen, prezen zij de HEER, zeggende: "De Heer is mijn KRACHT en mijn lied" ( Exodus 15:2)
Deuteronomium 33:25 zegt: "Als uw dagen, zo zal uw sterkte zijn."
Nehemia 8:10 zegt: "Wees niet verdrietig want de vreugde van de Heer is uw kracht."
Psalm 27:1 verklaart, "De Heer is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? De Heer is de KRACHT van mijn leven; van wie zou ik bang zijn?”
Psalm 46:1 belijdt, "God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden."

"VERTROUW OP UW GOD - JEZUS IS ONZE ROTS!"Jesaja zei: "Vertrouw voor altijd op de Heer,
want de Heer is een eeuwige rots waarop wij veilig zijn.
"

(Jesaja 26: 4)

Jesaja 40:31 belooft dat " Mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.”
De apostel Paulus zei ons "wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht" (Efeziërs 6:10
 "Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13)

 Ik kwam jullie dan ook niet met mooie woorden of wijze ideeën over God vertellen.  Want voor mij is de boodschap van de gekruisigde Jezus Christus het enige belangrijke.  En ik voelde mij onzeker en bang toen ik bij jullie kwam.  Ik hield dan ook geen prachtige toespraak. Maar ik sprak gewoon uit mijn hart. En God gaf er KRACHT aan.  Want ik wilde niet dat jullie mij zouden geloven omdat ik zo'n mooie toespraak had gehouden. Maar ik wilde dat jullie zouden geloven door de KRACHT van God.

(1 Korintiërs 2:1-5)

 

 “Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie KRACHT geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld." (Handelingen 1:8)

 

In de schoot van Maria, ontstond de bron van onze verlossing;dit doordat Maria overschaduwt werd door de KRACHT van de Allerhoogste. Maria was vol van genade… Ze was vol van Gods KRACHT;Maria raakte in verwachting van Gods Zoon:

 Maria zei tegen de engel: "Hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd." De engel zei: "De Heilige Geest zal bij je komen. De KRACHT van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom 'Zoon van God' worden genoemd.” (Lucas 1:34-35)

 

JEZUS leerde ons Het Onze Vader (Matteus 6:9-13) bidden: op het einde besluiten we met:”Want van U is het Koninkrijk en de KRACHT en de heerlijkheid in eeuwigheid.Amen”

Jezus wijst ons er hier op dat KRACHT bij God te vinden is!Door de Bijbel vinden we herhaaldelijk: God gaat om Zijn volk te versterken.

 “Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie KRACHT geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld." (Handelingen 1:8)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten