dinsdag 14 april 2015

SLEUTELS NAAR HET WARE GELUK

SLEUTELS NAAR HET WARE GELUK:Zet de deur naar het WARE GELUK  open in je leven.”

 


Ziehier de 7 sleutels waarmee de mens reeds tijdens zijn leven op aarde de deur naar het WARE GELUK kan openen:

1. Wijd jezelf totaal aan Mij (Maria) toe, geef jezelf, je leven en al je zorgen totaal aan Mij over. Houd geen enkele moeilijkheid vast, geeft ze onmiddellijk aan Mij. Laat Mij delen in al je pijnen, zorgen, ziekten en smart.
2. Beschouw jezelf niet als een zelfstandig element, doch als een schakel (instrument) in het geheel van Gods Plan voor Heil en Verlossing van de hele mensheid van alle eeuwen. Dan zal de onschatbare waarde van elke beproeving je duidelijk worden.
3. Besef dat het aardse leven met al zijn beproevingen slechts een nietig druppeltje is in de oceaan van de Eeuwigheid in Gelukzaligheid die je wacht wanneer je al je lijden in overgave en aanvaarding hebt gedragen.

4. Bid om je ware roeping in dit leven te kennen. Slechts wanneer je de roeping van je ziel volgt, zal de Vrede van Christus, de innerlijke Vrede van hart, over jou komen.

5. Wapen je tegen alle verleidingen uit de materiële wereld. Zij kunnen je geen blijvende vreugde noch de Ware Vrede van hart brengen, want zij leiden je weg van datgene waarvoor je in werkelijkheid dit ene leven hebt gekregen.
6. Heb al je medeschepselen onvoorwaardelijk lief, en acht elk medeschepsel en zijn behoeften belangrijker dan jezelf en je eigen behoeften.

7. Betracht elk ogenblik van elke dag de navolging van alle deugden, die de stroming van de Ware Liefde in stand moeten houden: zuiverheid in handelen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens; geduld, zachtmoedigheid, blijmoedigheid, verdraagzaamheid, nederigheid, mildheid, geloof, godsvrucht, hoop, matigheid, rechtvaardigheid, gehoorzaamheid aan wat God van jou verwacht... Naarmate je groeit in de deugdzaamheid, zullen de rust en de Vrede van de heiligheid in je ziel komen”.

BRON: uit de onderrichtingen van het  Maria Domina Animarum Apostolaat:

Wijd jezelf totaal aan Maria toegeef jezelf, je leven en al je zorgen totaal aan Haar over.”
Geen opmerkingen:

Een reactie posten