maandag 20 april 2015

VOLHARDING IN GELOOF EN GEBEDVOLHARDING…DE SLEUTEL NAAR DE OVERWINNING:  “Er is niets dat zo krachtig en doeltreffend is als standvastig gebed.”


God wil er zeker van zijn dat uw hart is ingesteld op volharding, ongeacht hoe lang het duurt dat u antwoord ontvangt. Jezus gaf ons een gelijkenis om te bewijzen dat Hij op ons wacht totdat wij vastbesloten zijn. Het is het verhaal van de onrechtvaardige rechter:
 Lucas 18:1-8:

Jezus wilde de leerlingen uitleggen dat ze altijd moesten bidden en niet moesten opgeven. Hij vertelde hun dat in de vorm van een verhaal. Hij zei: "Er woonde in een stad een rechter. Het was een man die zich van niemand iets aantrok – niet van God en niet van mensen.  En er woonde in die stad ook een weduwe. Ze kwam steeds naar hem toe en zei: 'Spreek recht tussen mij en mijn tegenpartij, zodat ik krijg waar ik recht op heb.' Eerst wilde hij niet. Maar later zei hij bij zichzelf: 'Ik trek mij van niemand iets aan. Niet van God en niet van mensen. Maar ik zal toch maar rechtspreken tussen haar en haar tegenpartij.  Want ze valt me aldoor lastig. En als ik niets doe, komt ze me straks nog in mijn gezicht slaan. "

 Jezus zei: "Luister naar wat de oneerlijke rechter zegt. Dan zal God die rechtvaardig is er toch zéker voor zorgen dat de mensen die Hij heeft uitgekozen,
krijgen waar ze recht op hebben? Want ze roepen dag en nacht tot Hem. Zal Hij hen laten wachten? Nee, Ik zeg jullie dat Hij hen heel snel zal komen helpen. Maar als de Mensenzoon op aarde terugkomt, zal Hij dan dat geloof vinden op aarde?"

Het zwaarste gedeelte van geloof is geduld en volharding. Wanneer het er op lijkt dat God geen antwoord geeft, dan geven we op en gaan we wat anders doen.
 We dienen er ook rekening met te houden dat God ons geloof op de proef kan stellen, en zo de deugd van geduld kan beproeven… Om ons geduld niet te verliezen dienen we vooral niet te verzaken in ons gebed:

VERFLAUW NIET IN UW GEBED:

 Wanneer we vraagtekens zetten bij de kracht van het gebed zullen we al verliezen. De duivel probeert ons van onze hoop te beroven door het er op te laten lijken dat bidden niet langer meer effectief is.

Angsten van ongeloof beroven de gelovige van vreugde en vertrouwen in God. God hoort niet ieder gebed, Hij hoort  het gelovige vertrouwvolle gebed. Gebed is het enige wapen dat we hebben tegen de vijand en het moet in groot vertrouwen gebruikt worden, anders hebben we geen enkele bescherming tegen de leugens van de duivel.
We denken dat God ons niet gehoord heeft omdat we geen bewijzen zien van een antwoord. Maar u kunt er zeker van zijn dat hoe langer de gebedsverhoring wordt uitgesteld, hoe volmaakter het uiteindelijk zal zijn. Zo geld het ook voor de stilte, hoe dieper de stilte is hoe luider het antwoord straks zal zijn!
Ons gebrek aan geduld is bewijs genoeg dat we niet genoeg verwachten van gebed. We verlaten onze binnenkamer van gebed, klaar om weer door te blijven modderen; het lijkt er op alsof we zelfs verbaasd zouden zijn als God het gebed zou verhoren.
 Ieder gelovig en trouw gebed wordt gehoord op het moment dat deze wordt uitgesproken, maar God kiest ervoor om het op Zijn manier en Zijn tijd te verhoren. (Zijn manier en Zijn tijd zijn altijd de beste manier en de beste tijd! God weet het best wat goed is voor ons!)

Laten wij vandaag de kwaliteit van ons gebed onderzoeken. Is het volhardend, vol vertrouwen, aandringend en onvermoeibaar? «Wees volhardend in het gebed, zoals de Meester aanraadt. Dit uitgangspunt zal de oorsprong zijn van je vrede, van je kalmte, en daardoor van je bovennatuurlijke en menselijke energie  Er is niets dat zo krachtig en doeltreffend is als standvastig gebed.

"ONDERSCHAT NOOIT DE KRACHT VAN HET GEBED!"Jezus leerde ons, "... Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar!' en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." (Matteüs 17:20)
2 Korintiërs 10:4-5 vertelt ons, "De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen." De Bijbel spoort ons aan, "Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen" (Efeziërs 6:18)
“De Heer houdt zich ver
van wie niets van Hem willen weten,
maar Hij hoort het gebed
Van wie naar Hem luisteren.”
(Spreuken15: 29)

"Maar wanneer u bidt,
Ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht
En bid dan tot uw Vader, die verborgen is.
En uw Vader, die ziet wat verborgen is,
Zal u belonen."
(Matteus 6: 6)

Om de wil van God te doen en om te krijgen wat hij belooft, hebt u volharding nodig” (Hebreeën 10:36)

 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.” (Romeinen 12:12)

 Geen opmerkingen:

Een reactie posten